Duurzaam onderzoeksprogramma One Health in januari 2018 van start

Het Europese samenwerkingsprogramma One Health start in januari 2018. Het initiatief is recent goedgekeurd door de Europese commissie. Het doel van het One Health-programma is om een duurzaam Europees samenwerkingsverband op te zetten door integratie en afstemming van de onderzoeksprogramma’s van instituten die werkzaam zijn op het gebied van volksgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid.

Het programma wil samenwerking tussen de instituten bevorderen door gezamenlijke onderzoeksprojecten, kennisintegratie, educatie en training. Verschillende Nederlandse instituten werken mee aan het programma, waaronder het RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBRV, onderdeel Wageningen University and Research) en de partners van het Netherlands Centre for One Health (NCOH).

In Nederland werken deze organisaties al nauw samen om de dreiging van zoönosen en antibioticaresistentie tegen te gaan. Deze ervaringen in Nederland kunnen nu ook ingezet worden op Europees niveau.

Het RIVM is verantwoordelijk voor de strategische onderzoeksagenda van het programma. WBVR is mede verantwoordelijk voor de Joint Research Projecten en het  Educational Work package voor promovendi. Zowel RIVM, WBVR en NCOH werken mee in verschillende onderzoeksprojecten en activiteiten gericht op kennisintegratie. Dit draagt weer bij aan versterking van de samenwerking binnen Nederland. Het programma wordt geleid door het Franse instituut Anses.

Verbondenheid gezondheid mensen, dieren, milieu

Het One Health-concept erkent dat de menselijke gezondheid sterk verbonden is met de gezondheid van dieren en het milieu. Het nieuwe European Joint Programme richt zich met name op onderzoek naar ziekteverwekkers (zoals bacteriën, microbiologische toxines, virussen) die via voedsel van dier op mens overgedragen kunnen worden, antibioticaresistentie en nieuwe bedreigingen vanuit dierreservoirs.

In het programma is er van elk land een instituut betrokken vanuit het (volks)gezondheidsdomein en een instituut vanuit het veterinaire of alimentaire domein. Gezamenlijk vormen zij een netwerk van 40 referentie-instituten en onderzoekscentra, verspreid over 19 landen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?