Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

E-health minst vaak gebruikt door kwetsbare groepen

Digitale ongelijkheid veroorzaakt ook zorgongelijkheid. Dat blijkt uit een literatuurstudie van vier onderzoekers van onder meer de Fontys Paramedische Hogeschool. Zo leidt een hogere leeftijd tot minder gebruik van e-health, terwijl juist ouderen kunnen profiteren van e-health toepassingen bij het beheersen van een chronische aandoening.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een lager opleidingsniveau krijgen bovengemiddeld vaak te maken met (chronische) gezondheidsproblemen, zo schrijven de vier onderzoekers in een artikel in het komende nummer van ICT&health. E-health toepassingen kunnen, juist voor chronische aandoeningen, kwalitatief goede zorg efficiënter, effectiever en toegankelijker te maken.

Ongelijk gebruik e-health

Om optimaal te profiteren van e-health, moeten dergelijke toepassingen dan ook met name gebruikt worden door mensen bij wie chronische aandoeningen relatief het vaakst voorkomen – zoals ouderen, lager opgeleiden en mensen in slechtere sociaal-economische omstandigheden. Dit gebeurt echter niet als gevolg van onder meer die sociaal-economische omstandigheden. Dan is er sprake van digitale ongelijkheid die weer leidt tot zorgongelijkheid.

Zo blijkt vaak uit de onderzochte studies dat mensen met een lager inkomen minder vaak gebruik maken van e-health. Dit heeft soms met de toegang tot internet te maken, soms met de kosten voor aanschaf van digitale technologie. Wel werd – net als bij ouderen – gevonden dat áls mensen er gebruik van maken, ze even tevreden zijn als mensen uit een hogere inkomensklasse.

Oplossingsrichtingen

Oplossingsrichtingen zijn er ook, aldus de literatuurstudie. Omdat financiën vaak een issue lijken te zijn voor wijdverbreid gebruik, stellen sommige studies bijvoorbeeld voor om e-health en internet gratis beschikbaar te stellen waar nodig, of om programma’s downloadbaar te maken voor offline gebruik. Mede in dit kader lanceerde het ministerie van VWS onlangs een subsidieregeling voor digitale toepassingen die ouderen helpen langer zelfstandig thuis te wonen.

Meer ondersteuning voor sommige (bijvoorbeeld oudere) gebruikers wordt aanbevolen. Dat kan zowel in de vorm van tutorials als in de vorm van coaches. Ook wordt aanbevolen de inhoud eenvoudig en tijd efficiënt te houden: lange teksten werken vaak averechts, zeker bij mensen die niet graag of goed kunnen lezen.

Het vakblad ICT&health Nr.2 verschijnt vanaf 18 april.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen