Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

€75 miljoen voor digitale uitwisseling medische gegevens

Minister Bruins zal dit jaar nog een wetsvoorstel indienen om ziekenhuizen en klinieken te verplichten onderling digitaal gegevens uit te wisselen. Om snel aan die wet te kunnen voldoen wordt 75 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Uiteindelijk wil Bruins dat alle ziekenhuispatiënten online, in een persoonlijke gezondheidsomgeving, hun eigen medische gegevens kunnen inzien, delen of koppelen aan apps.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De digitale uitwisseling van informatie en medische gegevens tussen ziekenhuizen en klinieken moet tijdswinst opleveren en medische fouten vermijden. Maar het moet ook voorkomen dat patiënten telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. Bruins kondigde de invoering van de wet al in april 2019 aan.

Veilige digitale uitwisseling

Uiteraard moet de uitwisseling van gegevens ook veilig zijn. Daarom moet de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar de ziekenhuizen en andere medisch specialistische zorgorganisaties gegevens mee gaan delen voldoen aan de veiligheidseisen van het MedMij afsprakenstelsel. ICT specialisten van VWS zullen controleren of de gegevensuitwisseling ook daadwerkelijk digitaal gebeurt.

Eind december telde Nederland twintig PGO’s die het MedMij label mochten voeren. Daarnaast waren zo’n 90 leveranciers en 30 zorgaanbieders bezig hun PGO te laten toetsen aan de MedMij eisen.

“Met deze 75 miljoen subsidie wil ik mogelijk maken dat de patiënt de regie krijgt over zijn of haar eigen medische gegevens. Met digitale gegevensuitwisseling kunnen bovendien vermijdbare fouten worden voorkomen en houden artsen meer tijd over omdat ze geen gegevens hoeven over te typen. Ik vind het onbestaanbaar dat we, in een tijd dat we met elkaar kunnen facetimen over de hele wereld, in de zorg nog faxen versturen. Digitaal moet het nieuwe normaal worden. En zo snel mogelijk!” zo ligt Minister Bruins toe.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt in een reactie op de bekendmaking van de subsidieregeling trots te zijn op de gezamenlijke versnelling van de uitwisseling van medische gegevens met patiënten en tussen zorginstellingen onderling.

Waarschuwing zorgaanbieders

Onlangs meldden zorgaanbieders in een gesprek op BNR dat ze door de complexiteit die gepaard gaat met het bundelen van alle patiëntgegevens meer tijd nodig hebben. Gesproken wordt over een half jaar, dus eind 2020, begin 2021.

Toch zijn er ook al diverse initiatieven actief waarbij patiënten online, digitaal, toegang hebben dat medische gegeven van verschillende zorginstellingen. Onlangs was Minister Bruins zelf aanwezig bij een gecontroleerde live-gang van een informatiesysteem voor patiënten in Asten en Zoetermeer.

Subsidie onderdeel van een groter pakket

De diverse landelijke Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) moeten helpen om de zorg klaar te maken voor digitale gegevensuitwisseling van medische gegevens. Daarvoor heeft het kabinet in totaal 400 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Daarvan gaat, zoals nu bekend gemaakt is, 75 miljoen euro als subsidie naar instellingen voor medisch specialistische zorg. Het subsidieprogramma zal uitgevoerd worden door De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen