Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Eerste ervaringen ZorgDomein Lokaal zijn positief

ZorgDomein Lokaal is sinds april 2017 in gebruik door aanbieders van eerstelijnszorg. De uitbreiding van ZorgDomein geeft huisartsen inzicht in het zorgaanbod in hun regio, maakt verwijzingen digitaal en maakt de zorg efficiënter. FysioHolland en PsyZorg Hoflanden, beiden vroeg betrokken bij de ontwikkeling van het platform, laten zich positief uit over de efficiëntie die het platform met zich meebrengt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het digitaliseren van de zorg is nog altijd in volle gang. Voor de eerstelijnszorg bestond er echter nog geen goed alternatief om het verwijsproces efficiënter in te richten. ZorgDomein Lokaal moet dit nu gaan bewerkstelligen. Huisartsen krijgen een helder overzicht van het zorgaanbod, terwijl zorgaanbieders meer complete verwijsbrieven ontvangen.

Eerstelijnszorgaanbod inzichtelijk maken

ZorgDomein Lokaal is de nieuwste uitbreiding van het reguliere ZorgDomein. Waar ZorgDomein zich richt op tweedelijns verwijzingen, focust ZorgDomein Lokaal zich sinds april 2017 op de eerstelijnszorg. Op het platform kunnen eerstelijns zorgaanbieders hun zorgaanbod tonen. Dit maakt dat huisartsen in de omgeving beter inzicht krijgen in het aanbod vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en paramedici.

Nadat de huisarts besluit een patiënt door te verwijzen naar een zorgaanbieder, stelt hij of zij een digitaal verwijsformulier op. Het digitale formulier vermindert administratieve last dankzij de standaardisatie van het formulier. Bovendien hoeven zorgaanbieders het welbekende doktershandschrift niet meer te ontcijferen. De verwijzingen voldoen aan de huidige richtlijnen. De patiënt ontvangt informatie over de afspraak via het patiëntenbericht.

Verwijzingen efficiënter verwerken

FysioHolland en Psyzorg Hoflanden waren eerder betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe platform. Momenteel hebben zij ZorgDomein Lokaal in gebruik. FysioHolland, een aanbieder van fysiotherapie, zijn in Amsterdam gestart met het inzetten van ZorgDomein Lokaal. De aanbieder merkt vooral een verbetering in efficiëntie: verwijzingen verwerken kost minder tijd. Zo is het overtypen van papieren verwijzingsbrieven verleden tijd, evenals het opbellen van de patiënt. Dat de verwijsbrief compleet met informatie van de huisarts komt, maakt ook dat fysiotherapeuten sneller diagnoses kunnen stellen.

PsyZorg Hoflanden is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen. Het inzetten van ZorgDomein Lokaal moet voor deze groep vooral de verwijzing efficiënter maken. Momenteel hebben zij te maken met verschillende eisen van verschillende zorgverzekeraars. Dit is tijdrovend; tijd die een patiënt harder nodig heeft. Een prettige bijkomstigheid is de verhoogde zichtbaarheid bij huisartsen. Het samenwerkingsverband wilt in het komende jaar onderzoeken of er een koppeling te maken is met de elektronische patiëntendossiers.

ZorgDomein is in 2000 opgericht door Walter Balestra en had als doel het ziekenhuisbezoek efficiënter te maken voor arts en patiënt. In 2016 verwerkte het bedrijf 4.5 miljoen verwijzingen. ZorgDomein Lokaal is de nieuwste uitbreiding van het platform. In Nijmegen en Rotterdam is ook ZorgDomein Patiëntoverleg uitgerold. ZorgDomein Patiëntoverleg is een veilige berichtenservice voor zorgverleners, waar zij behandeling van een patiënt kunnen afstemmen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen