Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Eerste pilot spoedverwijzingen HAP-SEH van start

Op 15 juli 2020 is de eerste van twee pilots begonnen om digitaal versturen van spoedverwijzingen vanuit de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te testen. Bij de pilot zijn huisartsenpost (HAP) Medrie en de spoedeisende hulp (SEH) van het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg betrokken. De pilot duurt drie maanden en wordt dan geëvalueerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) staat aan de basis van beide pilots voor spoedverwijzingen. De andere pilot zou binnenkort in Zuidoost-Brabant beginnen, meldde onlangs het RZCC (regionaal zorg communicatie centrum). In april zijn de voorbereidingen begonnen voor deze uitwisseling tussen een ‘Topicus HAP’ en een ‘ChipSoft-ziekenhuis’. VZVZ vult de pilot samen voor met de HAP Oost Brabant en de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de leveranciers en het RZCC.

Digitaal versturen, verwerken verwijzingen

De pilots dienen als test voor het digitaal versturen en verwerken van spoedverwijzingen van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp. Wanneer de waarnemend huisarts een patiënt naar de spoedeisende hulp verwijst, komen de bevindingen en metingen van de huisartsenpost direct in het elektronisch patiëntendossier van de spoedeisende hulp terecht.

De SEH-medewerkers hoeven geen gegevens meer over te typen of te kopiëren. Hiermee is de informatie direct beschikbaar en wordt de kans op fouten een stuk kleiner. De uitwisseling van de informatie verloopt via het door VZVZ beheerde Landelijk Schakelpunt (LSP), waar alle huisartsenposten en ziekenhuizen op zijn aangesloten.

Steun bij digitalisering spoedverwijzingen

Elke pilot duurt drie maanden en wordt daarna geëvalueerd. Als uit de evaluatie een positief advies volgt, stellen de deelnemende leveranciers de nieuwe mogelijkheid tot uitwisseling tussen HAP’en en SEH’s breder beschikbaar. De opgedane ervaringen moet ook gebruikt worden om andere zorgaanbieders te ondersteunen bij het digitaliseren van de verwijzing van de HAP naar de SEH én om uiteindelijk tot een succesvolle landelijke uitrol te komen.

Het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis ontvangt al twee jaar digitale vooraankondigingen en overdrachten vanuit de ambulance. Met de nu begonnen pilot wil het ziekenhuis de digitalisering verder doorvoeren en ook de overdracht vanuit de huisartsenpost digitaliseren. Zo wordt het hele proces van spoedeisende hulp efficiënter en veiliger gemaakt. Samen met CGM, ChipSoft en VZVZ, hebben HAP Medrie en het Saxenburgh Röpcke Zweers Ziekenhuis in relatief korte tijd alles in gereedheid gebracht om deze zomer te kunnen starten.

Coördinatie projecten acute zorg

De pilot sluit ook aan bij het nieuwe programma ‘Gegevensuitwisseling in de Acute Zorg’ dat VZVZ samen met Nictiz voorbereidt, in opdracht van eerstelijnskoepel InEen en de Patiëntenfederatie. Dit programma moet gecoördineerd versnelling aanbrengen in de vele projecten die nu lopen ten behoeve van de acute zorg.

Uitwisseling data ambulance-SEH

Deze maand is ook de pilot ‘Opvraging medicatie en ICA via het LSP’ voor Ambulancezorg van start gegaan. De pilot loopt tot eind 2020. Deelnemers zijn vooralsnog Ambulance IJsselland en Ambulance Oost. Zij moeten ervaring opdoen met het opvragen van (medicatie)gegevens en ICA (Intolerantie, Contra-indicatie en Allergieën) van patiënten. Ook moet duidelijk worden in hoeverre en wanneer het opvragen van de medische patiëntgegevens zorgverlening op de ambulance verbetert. Een vervolgpilot wordt al voorbereid bij Ambulance Oost.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen