Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Eerste softwareleveranciers voldoen aan kwalificatie eOverdracht 4.0

Eind januari 2023 ontvingen de eerste softwareleveranciers hun kwalificatie voor de informatiestandaard eOverdracht 4.0. Deze informatiestandaard zorgt voor een eenduidige en volledige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. Met een kwalificatie biedt Nictiz softwareleveranciers de mogelijkheid hun software te laten toetsen op de correcte implementatie van een informatiestandaard.

De gecertificeerde softwareleveranciers tonen aan dat hun product of dienst aan de eisen voldoet en dat zorgverleners met hun product op de juiste manier informatie kunnen uitwisselen. De eerste vier oorkondes aan softwareleveranciers voor de informatiestandaard eOverdracht 4.0 werden onlangs uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het programma InZicht. Het ging om de volgende gekwalificeerde leveranciers:

*Qurentis Software met de oplossing Carefriend voor de rol van verzenden;

*Nedap Healthcare met de oplossing ONS voor de rol van ontvangen;  

*PinkRoccade Care met de oplossing mijnCaress voor de rol van ontvangen; 

*SDB Groep met de oplossing SDB ECD voor de rol van verzenden. 

eOverdracht binnen programma Inzicht

eOverdracht gebeurt binnen het programma InZicht, waar zorgorganisaties en leveranciers werken aan de implementatie van de informatiestandaard eOverdracht 4.0. Dit is de informatiestandaard die zorgt voor eenduidige en volledige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens.

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg gebeurt nog niet altijd elektronisch. Het programma InZicht wil een veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling versnellen. Hiervoor startte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidieregeling InZicht. Deze is inmiddels gesloten voor inschrijving.

eOverdracht: een verzameling afspraken

eOverdracht is een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de digitale verpleegkundige overdracht tussen zorginstellingen. Door dit eenduidig te doen wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd, is de informatie altijd beschikbaar en hoeft er niet meer onnodig informatie te worden overgetypt. Het is de bedoeling dat in 2026 íedereen met eOverdracht kan werken en daarvoor is veel samenwerking noodzakelijk.

Werkenaanoverdracht.nl

Op de website samenwerkenaaneoverdracht.nl zijn alle tools en informatie te vinden om dit in de organisatie te implementeren. Nictiz coördineert het proces en voert ook de kwalificatie uit. De bedoeling van alle inspanningen is om veilige en gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen. De informatiestandaard eOverdracht gaag zorgen voor eenduidige en volledige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. Het behalen van de kwalificatie van Nictiz is voor de betrokken leveranciers en zorgverleners een belangrijke stap naar het in productie nemen van eOverdracht.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen