eHealth-monitor 2018: e-health in verschillende snelheden

Stond in de eHealth-monitor 2017 nog centraal dat er een grote kloof bestond tussen wens en daadwerkelijk gebruik van e-health toepassingen, in de recent gepubliceerde versie van het rapport ligt meer de focus op het verschil in snelheid waarmee toepassingen in gebruik genomen en opgeschaald worden.

Samenstellers Nivel en Nictiz stelden in hun conclusies onder meer dat visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. In de begin december uit te komen ICT&health magazine (verschijnt v.a. 12 december) wordt uitgebreid op de lessons learned en aanbevelingen van de monitor ingegaan.

De eHealth-monitor 2018 van Nictiz en het Nivel is op 8 november aangeboden op het ministerie van VWS. Zes jaar na de eerste monitor ontstaat volgens de samenstellers een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt.

Alleen versus samen

Digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg. Het maakt bijvoorbeeld verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin een rol heeft, zoals bij online inzage. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health.

Behalve het rapport en de tabellenbijlage is ook een infographic gemaakt. Deze licht de belangrijkste resultaten van het onderzoek op hoofdlijnen toe in beeld.

Aanbevelingen eHealth Monitor 2018

Om het duurzaam en doelgericht gebruik van e-health bij zorgverleners en zorggebruikers te stimuleren, doen Nictiz en het Nivel in de eHealth-monitor een aantal aanbevelingen. Beleidsmakers kunnen deze aanbevelingen gebruiken voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Belangengroepen kunnen de aanbevelingen gebruiken in de communicatie met hun achterban en bij het prioriteren van hun activiteiten.

  1. Zet e-health in vanuit een heldere visie en een helder beleid. Zorg ervoor dat visie en beleid bekend zijn onder medewerkers.
  2. Faciliteer zorgverleners in het aanbieden en gebruiken van e-health. Een zorgverlener moet weten welke mogelijkheden voor e-health er op de markt zijn en hoe deze kunnen worden ingezet.
  3. Faciliteer zorggebruikers in het gebruiken van e-health. Ondersteun hen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en zorg voor begrijpelijke handleidingen.
  4. Stel een onderzoeksagenda op voor onderzoeksorganisaties en faculteiten met een overzicht van de kennis die nodig is en met de onderwerpen die moeten worden onderzocht.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?