Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Eindgebruiker onvoldoende betrokken bij ontwikkeling PGO

Op strategisch niveau zet de overheid in op succesvolle ontwikkeling en implementatie van het PGO. Leveranciers en zorginstellingen worden ondersteund middels financieringsregels. De vraag is echter of de eindgebruiker ook voldoende betrokken is en of dit een succesvolle implementatie van het PGO in de weg staat.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het kader van LIME (Brightlands innovatieprogramma Limburg Meet) is onderzoek gedaan naar de rol en behoeften van de burger bij de ontwikkeling en implementatie van een PGO. Uit het onderzoek komt naar voren dat onvoldoende geïnvesteerd wordt in de informatieverstrekking aan de burger. Dat vertelt onderzoeker Esther Bloemen- van Gurp in het vakblad ICT&health dat op 21 oktober 2019 verschijnt.

Slaag- en succesfactoren

Onderzoekers Nadine Spierts, Edith Hagedoren, Marieke Spreeuwenberg en Esther Bloemen-van Gurp (Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie van Zuyd Hogeschool, Heerlen) brachten de slaag- en succesfactoren voor gebruik van een PGO in kaart. De volgende vraag stond hierbij centraal: ‘Wat heeft de patiënt nodig om een PGO tot een succes te maken?’

Om deze vraag te beantwoorden hebben de onderzoekers gekeken naar:

  1. In hoeverre burgers op de hoogte zijn van het recht op elektronische inzage in persoonlijke medische gegevens.
  2. Of burgers bekend zijn met het fenomeen PGO.
  3. welke behoeftes burgers hebben met betrekking tot een PGO en welke barrières een rol spelen om te komen tot gebruik.
  4. wat een burger nodig heeft om een PGO daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Onvoldoende informatieverstrekking

De onderzoekers constateren dat de gebruiker nog weinig betrokken is. Opvallend is dat slechts 2 procent van de ondervraagden van het begrip PGO heeft gehoord. Voor succesvolle implementatie van een PGO is actie noodzakelijk.

Advies van de onderzoekers is het opzetten van een informatiecampagne met een breed scala aan kanalen zoals kranten, televisie, sociale media, Rijksoverheid, zorgverzekeraar, ondersteund door mondelinge en schriftelijke informatieverstrekking via zorgverleners.

Overigens heeft minister Bruins van Medische Zorg begin oktober aangekondigd dat er een bewustwordingscampagne zal komen om burgers en zorgverleners te informeren over de toegevoegde waarde van PGO’s en e-health. De campagne moet mensen verder bekend maken met hun rechten ten aanzien van het gebruik van hun gezondheidsgegevens.

Taak voor de huisarts?

In het onderzoek is ook gekeken naar de behoeften die burgers hebben bij het gebruik van een PGO en wat zij nodig hebben om het daadwerkelijk te gebruiken. Aandacht voor de introductie van een PGO en het geven van instructie aan gebruikers is essentieel. Deelnemers aan het onderzoek zien hiervoor een rol weggelegd voor de zorgprofessional, en in het bijzonder de huisarts.

ICT&health editie Nr. 5, 2019 verschijnt 21 oktober 2019. Heeft u nog geen abonnement, maak dan hier uw keuze.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen