Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
5 april 2022
Artikel delen

Leidraad voor EPD-tevredenheidsonderzoek beschikbaar

Goede kwaliteit van registratie hangt mede af van tevredenheid van gebruikers met hun EPD. Die tevredenheid kan volgens ‘Registratie aan de bron’ worden verbeterd door de EPD-tevredenheid te meten in eigen huis. Vervolgens kan de terugkoppeling worden ingezet om de gebruiksvriendelijkheid van het EPD en de toepassingsmogelijkheden te verbeteren. Om die tevredenheid te meten is een speciale leidraad ontwikkeld.

‘Registratie aan de bron’ heeft een leidraad voor EPD-tevredenheidsonderzoek opgesteld. Deze ruggensteun helpt ziekenhuizen die willen weten hoe hun medewerkers het EPD ervaren.Door te analyseren waar het beter kan, kunnen stappen worden gezet naar een hogere kwaliteit van het EPD en de registratie.

Nathalie Kaiser, Informatiemanager Erasmus MC, vindt de leidraad belangrijk. ‘Goede kwaliteit van registratie hangt mede af van tevredenheid van gebruikers met hun epd. Die kan dus worden verbeterd.  Meet de epd-tevredenheid in eigen huis en benut de resultaten om het epd-gebruik te verbeteren. De medewerkers werken prettiger met het epd en de registratie verbetert.’  Registratie aan de bron heeft ‘de Leidraad-EPD-tevredenheidsonderzoek’ opgesteld op basis van de ervaringen in twee ziekenhuizen met verschillende EPD’s: Amsterdam UMC (Epic) en Erasmus MC (Chipsoft).

Terugdringen registratielast EPD met leidraad

Het terugdringen van administratieve druk is een veelbesproken thema onder zorgprofessionals. Om dit te bereiken is het optimaliseren van het EPD een belangrijk doel. Het onderwerp staat zelfs in de top 3 van medisch specialisten en aio’s, waar het gaat om het verminderen van registratielast. Een gedegen kwaliteit van de registratie in het EPD is ook essentieel voor de tevredenheid van professionals. Vragen die in een tevredenheidsonderzoek beantwoord kunnen worden gaan over gebruiksvriendelijkheid van het EPD: is het EPD voldoende intuïtief, weten zorgmedewerkers wel hoe ze precies moeten registreren en is het wel goed toegesneden op het zorgproces.

Verbeterpunten om epd te optimaliseren

Met de antwoorden op dergelijke vragen via het tevredenheidsonderzoek kunnen verbeterpunten worden ontwikkeld. De uitkomsten laten onder meer zien waar kansen liggen om de registratie te verbeteren en de ervaren registratielast te verminderen. De ‘Leidraad EPD-tevredenheidsonderzoek’ bevat aandachtspunten en praktische tips voor ziekenhuizen die ook EPD-tevredenheidsonderzoek willen doen met hulp van KLAS.

Good practices EPD

De praktijkvoorbeelden komen uit het gezamenlijke project ‘Meten is beter weten’ van Registratie aan de Bron en het Erasmus MC en uit eerder uitgevoerd EPD-tevredenheidsonderzoek in het Amsterdam UMC.  Naar aanleiding van die betreffende onderzoeken hebben Amsterdam UMC en Erasmus MC verder gewerkt aan EPD-optimalisatie en verbeteren van de registratie. Dat heeft geleid tot twee good practices:  Optimaal en tevreden epd-gebruik (Amsterdam UMC) en Optimale registratie met goed EPD en training (Erasmus MC).

Landelijke gegevensuitwisseling mag nu

Ook op landelijk niveau zijn er initiatieven om het gebruiksgemak van EPD’s te vergroten. Vanaf 5 april 2022 is bijvoorbeeld landelijke digitale gegevensuitwisseling écht mogelijk geworden. Op dat moment vervalt namelijk de regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt. Zorgverleners kunnen nu altijd gezondheidsgegevens van patiënten raadplegen bij alle reguliere zorgprofessionals in en buiten de eigen regio.

Patiënten dachten vaak dat hun gegevens al in het hele land beschikbaar waren, maar dat was dus niet zo. Zorgverleners vinden het lastig als dit niet (altijd) goed lukt. Het niet beschikken over alle gegevens is belemmerend bij het leveren van de goede zorg. In de coronacrisis, toen er heel veel patiënten verplaatst werden, bleek nogmaals hoe belangrijk het is dat medische info van patiënten op elk moment beschikbaar is voor zorgprofessionals.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen