Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Estland, Finland gaan digitale recepten uitwisselen

Estland en Finland gaan nog voor het eind van dit jaar digitale recepten uitwisselen. De Estse minister van Volksgezondheid, Riina Sikkut, zegt te hopen dat dat andere EU-landen zullen volgen, zo schrijft de website EURACTIV.com. In Nederland wordt er ook deelgenomen aan een initiatief voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling.

Sikkut deed haar uitspraken in de coulissen van het Europese gezondheidsforum in Gastein, Oostenrijk. De bewindsvrouw gaf aan dat het in Estland al gebruikelijk is dat zorgaanbieders gebruik maken van het opgebouwde landelijke e-health-systeem om digitale recepten en andere medische gegevens uit te wisselen.

“Maar het is ook belangrijk voor mensen die behoefte hebben aan gezondheidszorg in het buitenland om hun gezondheidsgegevens beschikbaar te hebben voor een arts, verpleegkundige of een apotheker, zodat zij ook hoogwaardige gezondheidszorg en continuïteit van zorg kunnen bieden,” aldus de minister tegenover EURACTIV.

Grensoverschrijdende uitwisseling digitale recepten

Grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens staat al enige tijd centraal in Brussel. Begin dit jaar stopte de Europese Commissie al 7,5 miljoen euro in grensoverschrijdende e-health projecten. Maar op dit moment, wanneer burgers naar een andere EU-lidstaat verhuizen, zijn hun medische gegevens in feite gewoon ‘verloren’.

Ook wanneer iemand in een ander EU-land moet worden opgenomen, is digitale uitwisseling vrijwel onmogelijk over de grens heen. Wel wordt er gewerkt aan standaardisatie van gegevensuitwisseling. Nederland neemt op dit punt onder meer deel aan het PIEZO-project, zo liet Nictiz in september weten.

Versnelling mobiliteit gezondheidsgegevens

Estland staat bekend om zijn digitaliseringsdrift in alle sectoren. Tijdens zijn EU-voorzitterschap (juli-december 2017) heeft het land belangrijke stappen gezet om een ‘coalition of the willing’ van EU-lidstaten te creëren om de mobiliteit van gezondheidsgegevens in Europa te versnellen.

Een EU-project dat hier vorm en inhoud aan moet geven, is de e-Health Digital Service Infrastructure (eHDSI), dat al met succes werd gebruikt door Helsinki en Tallinn. Dit platform dat in elke EU-lidstaat fysiek vorm moet krijgen, ligt ook aan de basis van PIEZO.

Groot denken, klein beginnen

Estland en Finland zijn waarschijnlijk de eerste landen die digitale recepten gaan uitwisselen, omdat ze allebei al het nodige auditproces hebben doorlopen. “Hopelijk zullen tegen het einde van dit jaar de eerste grensoverschrijdende digitale recepten in de EU zijn uitgewisseld,” aldus Sikkut. “Laten we groot denken, maar laten we morgen beginnen met kleine stappen.”

Meer diensten zullen stap voor stap worden geïmplementeerd. Verder moeten Zweden, Griekenland en Cyprus in 2019 in de voetsporen van Estland en Finland volgen, met nog meer toetreders in 2020.
Volgens Sikkut zijn sommige landen van plan om in 2018 en 2019 binnen de EU patiëntenrapporten uit te wisselen (bijvoorbeeld Malta, de Tsjechische Republiek, Luxemburg). Estland is van plan om op dit punt toe te treden in 2020.

Wettelijk kader, interoperabiliteit

Voor Sikkut zijn er twee kwesties die opgelost moeten worden om een grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk te maken: het wettelijk kader en de interoperabiliteit. Zij merkt daarbij op dat het juridische aspect geen onoverkomelijke barrière vormt, aangezien de EU een duidelijke visie heeft voor de ontwikkeling van een digitale interne e-health markt.

“Wij in Estland voelen een echte bereidheid tussen de lidstaten en de Europese Commissie om samen te werken om het vrije verkeer van (gezondheids) gegevens mogelijk te maken. Maar deze taak is verre van eenvoudig. ”

Verder dan eHDSI

Een ander belangrijk punt is de technische en semantische interoperabiliteit. “Een nieuw veelbelovend initiatief in het kader van de strategie voor een digitale interne markt is de definitie van een gemeenschappelijk gegevensuitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers (EPD’s). Dit is een belangrijke stap om grensoverschrijdende gegevensuitwisseling mogelijk te maken die verder gaat dan wat momenteel mogelijk is op grond van eHDSI.”

Het is echter belangrijk dat er niet alleen overeenstemming is voor wat betreft het formaat, maar ook over de werkelijke datasets die moeten worden uitgewisseld om continue zorg van hoge kwaliteit over de grenzen heen mogelijk te maken. Sikkut: “Estland is een actieve deelnemer aan dit initiatief en kijkt uit naar een moment waarop gezondheidsgegevens met patiënten kunnen worden verplaatst, ongeacht waar ze zich in de EU bevinden.”

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Wilt u weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet te lang en meld u alvast aan want op is op!

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen