Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ETZ website voor onderzoek naar behandeling hersentumor

In april ontving de afdeling Neurochirurgie van het ETZ drie miljoen euro subsidie van ZonMw voor onderzoek naar de behandeling van hersentumoren. Sinds kort heeft het ziekenhuis speciaal voor dit project, Topspecialistische Zorg en Onderzoek, een website gelanceerd. Daar, en op de sociale media kanalen van het ziekenhuis, zal de komende vier jaar alle informatie over het onderzoek gepubliceerd worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Momenteel worden drie deelstudies uitgevoerd. Het uiteindelijke doel van deze studies is het verbeteren van de zorgverlening voor patiënten met een hersentumor. De ontwikkeling van een ‘gepersonaliseerd zorgpad voor iedere hersentumorpatiënt’.

Bij het onderzoek naar deze gepersonaliseerde zorgpaden is het uiteraard belangrijk dat de behandeling van de ziekte zo goed en optimaal mogelijk uitgevoerd wordt, met een zo groot mogelijke overlevingskans. Echter, het behoud van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven is minstens zo belangrijk, waardoor het één soms een nadelig effect heeft op het ander.

Behandeling hersentumor personaliseren

Het team van onderzoekers wil vanuit het ETZ voor het Topspecialistische Zorg en Onderzoek meer kennis verzamelen over de langetermijngevolgen van de verschillende hersentumor behandelingen voor individuele patiënten. Daarvoor wordt onder andere een e-health tool ingezet.

Daarnaast is ook informatie nodig over de de structuur en functie van de hersenen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van nieuwe MRI-technieken. Vervolgens worden met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) modellen ontwikkeld voor het voorspellen van individuele behandeluitkomsten. Dat moet uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van een verbeterd gepersonaliseerd zorgpad voor patiënten met een hersentumor.

Programma TZO

Het ZonMw programma TZO is een vervolg op het programma TopZorg. Binnen TopZorg is in drie niet-academische ziekenhuizen 4 jaar zeer specialistische zorg gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Het programma TZO heeft veel raakvlakken met TopZorg, maar is zowel inhoudelijk als organisatorisch anders vormgegeven.

Voor de betreffende subsidie werden bijna 70 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er uiteindelijk zes gehonoreerd. In het TZO-project werkt het ETZ intensief samen met Tilburg University, en dan met name het departement Cognitieve Neuropsychologie, en de Technische Universiteit Eindhoven.​

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen