Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Evaluatie uitwisseling medicatiegegevens via PGO

De afgelopen tien maanden is in drie regio’s de gegevensuitwisseling tussen apothekers en patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) getest. De uitwisseling van de gegevens vond plaats op de MedMij manier. Het systeem werd tussen december en februari middels zogenoemde gecontroleerde livegangen uitgerold in Asten, Zoetermeer en de regio Utrecht. In het evaluatierapport dat nu gepubliceerd is, zijn de eerste bevindingen en aanbevelingen bij elkaar gebracht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In elk van de drie steden deden openbare apothekers mee. Een groep patiënten kon hun medicatiegegevens via een PGO veilig digitaal verzamelen. Alle door de patiënten gevraagde informatie kwam veilig in hun PGO terecht. Behalve een evaluatie van de technische kant van de uitwisseling verzamelden MedMij en PROVES ook de ervaringen van apothekers en patiënten. De twee belangrijkste conclusies van het evaluatierapport zijn dat het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk werkt en dat patiënten behoefte hebben aan de regie over hun eigen gegevens.

Tevreden over inzicht medicatiegegevens

De deelnemende patiënten die via hun PGO inzicht hadden in de medicatiegegevens waren daar erg al tevreden over. Hun enthousiasme werd echter verder aangewakkerd door het vooruitzicht dat het in de toekomst mogelijk is om vanuit verschillende bronnen (zorgaanbieders) gegevens in een PGO te verzamelen. Dan gaat de PGO zijn meerwaarde pas echt bewijzen, zo verwachten zij. De meeste patiënten willen die gegevens dan ook met verschillende zorgverleners delen.

Zorgveleners gaven tijdens het project en de evaluatie aan dat zij verwachten dat een PGO de samenwerking met patiënten ten goede zal komen. De informatie-uitwisseling via de PGO zorgt ervoor dat patiënten beter geïnformeerd zijn en ze samen met de zorgverlener tot betere beslissingen kunnen komen. Daarnaast verwachten zorgverleners ook dat zij via PGO’s zelf ook meer en correctere informatie over hun patiënten te hebben omdat patiënten dit zelf, direct via de PGO met hen kunnen delen.

Tot slot verwachten zorgverleners dat ze via PGO’s digitale zorg op een veilige manier in te kunnen zetten. Daarbij spreken zij de hoop uit dat dit zal helpen de zorg te optimaliseren en de almaar stijgende werkdruk op te vangen.

Verbeterpunten en aanbevelingen

Uiteraard werden tijdens de proef ook enkele kanttekeningen geplaatst bij de werking van het systeem. Een veel gehoorde ‘klacht’ was dat patiënten aangaven dat het overzicht met medicatieverstrekkingen niet overzichtelijk was en de gegevens niet logisch weergegeven worden. De overzichtelijkheid is een zaak van zowel de visuele presentatie van PGO’s, als de wijze van registreren door zorgverleners. Het leveren van een duidelijk overzicht van de medicatiegegevens is dus een taak van zowel de PGO-leverancier als de zorgverlener.

In het evaluatierapport (pdf link) worden in totaal 29 aanbevelingen gedaan, waarvan vijf als ‘noodzakelijk’ bestempeld worden. De overige 24 aanbevelingen betreffen wenselijke verbeteringen. Alle aanbevelingen en verbeteringen kunnen betrekking hebben op een of meerdere partijgen (MedMij, PGO, Nictiz, Beheer, etc.) De vijf noodzakelijke aanbevelingen zijn:

1. Afpsrakenstelsel

  • MedMij / PGO: Zorg voor meer bekendheid voor patiënten en zorgverleners over toegevoegde waarde PGO’s. Creëer reële verwachtingen richting patiënten en zorgverleners ter voorkoming van teleurstellingen.
  • MedMij / Nictiz: Verken mogelijkheden voor interactie tussen patiënt en zorgverlener met een PGO, zoals het maken van afspraken, het aanvragen van herhaalrecepten en medicatieverificatie.
  • PGO: Verken mogelijkheden om bovenstaande functionaliteiten, maar ook bijvoorbeeld een printfunctie aan te bieden aangezien patiënten aangeven hier behoefte aan te hebben.

2. Afsprakenstelsel

  • MedMij / PGO on air: Formuleer een visie hoe patiëntportalen en PGO’s zich tot elkaar verhouden. Neem hierbij in ogenschouw de praktijksituaties, zoals een hybride oplossing waarbij vanuit een portaal een uitstap gemaakt kan worden naar een PGO. Draag zorg voor eenduidige in- en externe communicatie over deze visie. Mocht de visie reeds aanwezig zijn, dan landt die nog onvoldoende in het veld.

3. Samenwerken in beheer

  • MedMij: Geef opdracht voor het beschikbaar stellen van een MedMij-omgeving waarin het netwerk van Xis – DVZA – PGO getest kan worden, indien mogelijk inclusief gebruik van Digid. Eventueel kan deze oplossing middels een proof of concept binnen Proves-MedMij worden beproefd.
  • Nictiz: Bekijk of het kwalificatieproces een rol kan spelen om verstoring in productie voor te zijn.
  • Beheer: Bekijk hoe het acceptatieproces een rol kan spelen om verstoring in productie te voorkomen. Denk hierbij aan het (eerder) delen van bevindingen opdat leveranciers zelf vast kunnen stellen of zij ook tegen de bevinding aan gaan lopen (lessons learned).

4. Samenwerken in beheer

  • MedMij + Beheer: Ga in overleg wat nodig is om een regierol in te vullen indien verstoringen in de uitwisseling ontstaan en er geen probleemeigenaar wordt vastgesteld. Hierdoor kunnen verstoringen in het netwerk spoediger en adequater worden opgepakt en opgelost. Denk hierbij aan het uitbreiden van de logging.
  • MedMij: Integreer de MedMij-DAP in de stelseldocumentatie. Beheer: Maak overzichtelijke factsheets van de belangrijkste procedures die nu zijn vastgelegd in de MedMij DAP (Dossier Afspraken en Procedures).

5. Samenwerken in beheer

  • Beheer: Bekijk hoe deelnemers bewuster gemaakt kunnen worden van hun rol, bijvoorbeeld door het bespreken van casussen en wat ieders rol daarin is. PGO: Werk de eigen verantwoordelijkheden uit binnen de bestaande wet- en regelgeving en onderschat de uitvoering niet.

Inmiddels worden er meer gecontroleerde livegangen opgestart waarbij de focus op meer dan alleen medicatiegegevens ligt. Zo kunnen nog meer ervaringen met het systeem opgedaan worden, ook bij andere zorgverleners. Momenteel loopt er een gecontroleerde livegang in de regio Nijmegen. Daar worden onder andere huisartsgegevens uitgewisseld. Daarnaast zullen dit jaar op verschillende plekken in het land nog meer GLG’s van start gaan, waar een fysiotherapiepraktijk en enkele ziekenhuizen bij betrokken zijn.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen