Onder de gehonoreerde projecten is een app op het gebied van stressmanagement voor mensen met hartklachten.

Extra subsidie voor drie IMDI-projecten

Technologie speelt een steeds belangrijker rol om de zorg betaalbaar te houden en om voldoende menskracht te hebben. In 2021 hebben negen publiek-private consortia een subsidie via ZonMw ontvangen naar aanleiding van de subsidie-oproep ‘Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten van het programma IMDI’.

Met die subsidie konden gehonoreerde demonstratieprojecten hun technologische innovaties, die reeds gevalideerd waren in het lab, doorontwikkelen. Drie van deze demonstratieprojecten hebben onlangs een vervolgsubsidie ontvangen.

Technologie speelt een belangrijke rol in het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg. Het programma Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) richt zich op de ontwikkeling en de toepassing van medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgt.

Subsidie voor innovatie

Het moet leiden tot goed bruikbare producten van voldoende kwaliteit. Vervolgens kunnen de producten in de markt worden gezet en worden geïmplementeerd in de dagelijkse zorgverlening. Door bijvoorbeeld medische technologie in te zetten bij de zelfzorg of mantelzorg van patiënten is er minder zorgpersoneel nodig. En een technologie die voorkomt dat bestaande aandoeningen verergeren of chronisch worden, vermindert de zorgvraag. De toekenning van de vervolgsubsidies volgt op een eerdere subsidieronde voor innovatie vormen van medische technologie.

Gehonoreerde projecten

Onder de gehonoreerde projecten is een app op het gebied van stressmanagement voor mensen met hartklachten. Wereldwijd lijden 112 miljoen patiënten aan pijn op de borst. Na onderzoek blijkt bij velen dat de vaten om het hart niet goed werken. De mobiele app Wavy is ontworpen in samenwerking met hartpatiënten, om hen bewust te maken van hun stress in relatie tot hun symptomen en te helpen om stress op een gepersonaliseerde manier te beheersen.

Of de app daadwerkelijk zorgt voor een lagere ziektelast wordt binnen het project onderzocht met een studie. Hierin krijgen 100 patiënten de gebruikelijke zorg en 100 patiënten in aanvulling ook de app Wavy. Daarna worden de groepen vergeleken op ziektelast. Tegelijkertijd wordt het in praktijk brengen van de app gedurende dit project voorbereid.

Uitgeademde lucht

Een ander project dat subsidie heeft gekregen om verder door te ontwikkelen gaat over het vroegtijdig opsporen van longaandoeningen zoals astma en longkanker. Binnen de medische diagnostiek is het ontwikkelen van niet-invasieve screeningsmethoden een trend die in het komende decennium verwacht wordt enorm aan populariteit te winnen.

Daartoe werd de afgelopen twee jaar in een fase-I-ontwikkelproject een minimal viable product (MVP) ontwikkeld dat in staat is om vluchtige organische stoffen te detecteren in uitgeademde lucht. De vinding is het onderwerp van een IP-aanvraag en het apparaat heeft bewezen te werken en verder gebruikt en ontwikkeld kan worden in een zorgomgeving. De MVP zal verder bij tenminste 2 zorginstellingen worden gevalideerd en klaar gemaakt voor de overdracht naar een commerciële partij.

Stressopbouw herkennen

Het derde project dat verder kan met de doorontwikkeling gaat over een sensorsysteem in kleding bij mensen met dementie en een verstandelijke beperking, dat helpt om vroegtijdige signalen van stressopbouw te herkennen. Mensen met dementie en een verstandelijke beperking zijn gevoelig voor stress. Zij kunnen dit vaak zelf niet meer aangeven. Wordt stress te laat herkend, dan kan dit leiden tot onbegrepen gedrag.

Het sensorsysteem wordt uitgetest in minimaal vier organisaties voor langdurige zorg bij mensen met dementie en met een verstandelijke beperking. Uiteindelijk moet het worden ingezet bij deze groep mensen om stress en onbegrepen gedrag te verminderen en de kwaliteit van leven bij mensen met dementie en een verstandelijke beperking en hun zorgverleners te verhogen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?