Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Financiering gegevensuitwisseling geboortezorg uitgebreid

De financiering voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is verder uitgebreid. VWS heeft hiervoor de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Die aanpassing is op 8 juni gepubliceerd in de Staatscourant. De komende weken worden de regionale partnerschappen en VSV’s die nog aan willen sluiten persoonlijk of via (online) bijeenkomsten geïnformeerd.

Met de extra financiering die nu beschikbaar gesteld wordt, kunnen het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen doorgaan met de implementatie. De financiering is dan ook bedoeld voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024.

Binnen die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten voor digitale gegevensuitwisseling zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere bekostiging voor deze zorg.

Implementatie digitale gegevensuitwisseling

Dit betekent ook dat de regionale partnerschappen in de geboortezorg nu tot medio juni 2024 de tijd hebben om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. VSV’s die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen. Zowel politiek als in de geboortezorg wordt digitale gegevensuitwisseling steeds meer gezien als een belangrijke voorwaarde voor betere samenwerking in de zorg. Oorspronkelijk lag de ‘deadline’ voor het aanvragen van subsidie en financiering in 2021, maar die is, mede door de coronacrisis, verschoven.

“VIPP Babyconnect heeft de afgelopen jaren samen met cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers de weg vrijgemaakt voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Regionale partnerschappen hebben hierin flinke stappen gezet en het is belangrijk dat ze hiervoor goed toegerust blijven, daar horen ook de juiste financiële middelen bij. Uiteindelijk profiteren moeder en kind van die betere samenwerking tussen de professionals in de geboortezorg”, aldus Peter Leeflang, MT-lid van de directie Curatieve Zorg van VWS.

De uitwisseling van gegevens tussen die verschillende zorgverleners verloopt nu nog vaak mondeling, per e-mail of fax. Dat is niet alleen inefficiënt maar ook foutgevoelig. De behoefte aan digitale gegevensuitwisseling groeit dan ook voortdurend. Dankzij subsidies in het kader van VIPP Babyconnect komt het bereiken van dat doel steeds dichterbij.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen