Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Flash Glucose Monitoring voortaan uit basispakket vergoed

Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft besloten dat, met terugwerkende kracht, glucosemetingen met Flash Glucose Monitoring (FGM) voor vier groepen mensen met diabetes wordt vergoed. FGM zoals via FreeStyle Libre is verzekerde zorg voor diabetespatiënten die al in aanmerking komen voor vergoeding van real time continu glucose monitoring (RTCGM). Het recht op vergoeding van FGM voor deze patiëntengroepen gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017.

Meerdere keren per dag je bloedsuiker meten met een vingerprik kan pijnlijk en tijdrovend zijn. De Freestyle Libre van producent Abbott is volgens het Zwolse Isala ziekenhuis een nieuwe manier om glucose te controleren met een pijnloze scan in plaats van een pijnlijke vingerprik. Tot nu toe was deze manier om continu de bloedsuikerwaarden te meten niet vergoed uit het basispakket.

Meerwaarde Flash Glucose Monitoring

Zilveren Kruis startte daarom in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland en het Isala ziekenhuis een vervolgonderzoek om de meerwaarde van de Freestyle Libre voor gebruikers te bestuderen, evenals om zo ook de vergoeding vanuit de verzekering voor elkaar te krijgen. Het gaat volgens ZIN om een aanzienlijke groep patiënten die op grond van het standpunt recht hebben op vergoeding van FGM. De groepen zijn:

  • Kinderen met diabetes type 1.
  • Volwassenen met diabetes type 1 die slecht zijn in te stellen en die kampen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden.
  • Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes).
  • Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

FGM ongeschikt voor sommige groepen

Deze groepen kwamen al in aanmerking voor vergoeding van RTCGM. Er is een vijfde groep die wel in aanmerking komt voor RTCGM maar niet voor FGM. Het gaat om diabetespatiënten met ‘hypoglycemia unawareness’, waardoor ze een aanval van hypoglykemie niet voelen aankomen. Het Zorginstituut oordeelt dat RTCGM voor deze groep beter geschikt is vanwege de alarmfunctie en de mogelijkheid om te worden aangesloten op een insulinepomp. FGM heeft geen alarmfunctie.

Om in aanmerking te kunnen komen voor Flash Glucose Monitoring-systemen zoals de FreeStyle Libre, moeten diabetespatiënten in staat zijn tot goede zelfzorg. Als dat niet kan of in de praktijk tot problemen leidt, kan een zorgverlener RTCGM voorschrijven. De vergoeding van FGM valt onder de hulpmiddelenzorg, die voor RTCGM onder de medisch-specialistische zorg.

Standpunt over vingerprikken nog bepalen

Het standpunt van Zorginstituut Nederland over FGM gaat niet over de patiëntengroepen die vingerprikken. Daarvoor moet eerst de plaatsbepaling van FGM ten opzichte van de hulpmiddelen voor standaard vingerprikken duidelijk zijn en met wetenschappelijk bewijs (‘evidence based’) zijn onderbouwd.

Hierover buigt een speciale werkgroep van zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zich momenteel binnen de Rondetafel Diabeteszorg. In dit overlegorgaan hebben zorgverleners, patiëntenverenigingen, zorgleveranciers, zorgverzekeraars en het Zorginstituut zitting. De Rondetafel is opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg en het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen voor deze chronische stofwisselingsziekte.

RTCGM al langer in basispakket

In juni 2017 stelde ZIN dat twee groepen diabetespatiënten voortaan ook vergoed gebruik maken van de Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM)-methode. Hiermee is het mogelijk om continu de bloedsuikerwaarden te meten in plaats van af en toe via het prikken van bloed. RTCGM valt sindsdien onder het basispakket voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden, evenals personen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën (lage/schommelende bloedsuikerspiegel). Voor een aantal andere specifieke diabetesgroepen, zoals kinderen met diabetes type 1, gold dit al.

Meer weten over zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.

 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen