Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Flevoziekenhuis wil innovatie versnellen met nieuw EPD

Het Flevoziekenhuis (Almere) wil zorginnovatie versnellen door zijn huidige elektronisch patiëntendossier (EPD) te vervangen. Het SAP/Cerner EPD wordt ingeruild voor dat van het Nederlandse HiX (Chipsoft). Bestuursvoorzitter Anita Arts van Flevoziekenhuis stelt dat patiënten met het nieuwe EPD meer regie krijgen over hun eigen zorgproces. “Onze zorgverleners krijgen meer gebruiksgemak en functionaliteiten die het zorgproces optimaal ondersteunen.”

Via een in het EPD geïntegreerd patiëntportaal kunnen patiënten voortaan eenvoudig zelf online hun afspraken maken, beschikken over informatie die aansluit op hun zorgvraag en inzage hebben in de eigen medische gegevens, aldus Arts. “Dit kan deels al in ons patiëntportaal mijnFlevoziekenhuis. Maar de mogelijkheden voor patiënten om meer regie te nemen over hun eigen zorgproces, zijn binnen het nieuwe EPD veel groter.”

Lagere registratielast

Voor de zorgverleners van het ziekenhuis betekent het nieuwe EPD een lagere registratielast. Zij krijgen op hun werkplek of mobiele device gebruiksvriendelijke functionaliteiten aangereikt die aansluiten bij hun rol binnen het zorgproces. Eenmaal vastgelegde informatie wordt handig en veilig hergebruikt en behandelaars die samen een patiënt behandelen, beschikken over elkaars registraties. “Patiënten hoeven daardoor minder vaak dezelfde vragen te beantwoorden en zorgverleners hebben meer tijd voor de patiënt, aldus Arts.

Verder geeft het nieuwe EPD de samenwerking met zorgpartners een impuls dankzij beter beveiligde gegevensuitwisseling, benadrukt de bestuursvoorzitter. “Onze intensieve samenwerking met het Amsterdam UMC en de huisartsen van Zorggroep Almere en vrijgevestigde praktijken wordt hiermee verder verbeterd.” Zo wordt de uitwisseling van patiëntgegevens bij onder meer een verwijzing naar het Amsterdam UMC mogelijk en wordt een zorgverlenersportaal met uitgebreide mogelijkheden voor eerstelijns zorgverleners in gebruik genomen.

Het Flevoziekenhuis heeft gekozen voor de contractvorm All you can HiX met standaard content. Daarmee stelt het Flevoziekenhuis automatisch mee te profiteren van alle nieuwste ontwikkelingen binnen HiX. Die verbeteringen komen onder meer tot stand vanuit ervaringen in HiX gebruikende ziekenhuizen en worden via periodieke updates aan het EPD en het geïntegreerde patiëntportaal toegevoegd.

EPD vervangt deelsystemen

Het nieuwe EPD vervangt ruim 20 deelsystemen en ondersteunt registratie aan de bron (eenmalige registratie) met behulp van apps. Het EPD maakt het voor het Flevoziekenhuis mogelijk om beter aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor veilige gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieder en patiënten.

“Wij zijn blij dat we met HiX invulling kunnen geven aan onze strategische doelstellingen, zoals minimale registratielast voor onze zorgprofessionals, een grotere regierol voor de patiënt en intensievere samenwerking met andere zorginstellingen”, benadrukt Arts tot slot. “Door de continue innovatie die we met HiX borgen, zijn we toekomstbestendig.” De uitrol van het nieuwe EPD wordt naar verwachting uiterlijk 2023 gerealiseerd.

Digitalisering zorgprocessen

Het Flevoziekenhuis werkt al langer aan digitalisering van zorg- en andere processen. Eind 2021 maakt het ziekenhuis bijvoorbeeld bekend dat het de app BeterDichtbij – voor veilig en eenvoudig digitaal contact tussen zorgverleners en patiëntgroepen – voortaan voor alle patiënten beschikbaar te stellen. Patiënten voor wie de app beschikbaar is, krijgen van het ziekenhuis een persoonlijke uitnodiging om de gratis app te gebruiken.

Halverwege 2020 sloten het Flevoziekenhuis en Philips een tienjarig Innovatie Partnership. Beide partijen stelden innovatieve zorg te willen realiseren in de regio Almere. Zo moet er onder meer toegewerkt worden aan het bieden van zorg waar die het meest effectief is.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen