Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Forse groei online consult in de GGZ

Dat de coronacrisis en de daaraan verbonden contact beperkende maatregelen een grote invloed hebben op de zorg staat buiten kijf. Zo vinden steeds meer (poliklinische) controles en gesprekken op afstand plaats, telefonisch of via beeldbellen. Deze ontwikkeling is ook duidelijk zichtbaar in de GGZ. Zorgverzekeraar VGZ en ggz-behandelaars zagen de afgelopen maanden dat het aantal online gevoerde therapeutische gesprekken met bijna een derde gestegen is in Nederland.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De zorgverzekeraar inventariseerde het aantal online en fysieke therapeutische gesprekken die ggz-behandelaars de afgelopen periode voerden. Die data werd vergeleken met de situatie van voor de coronacrisis. Daaruit bleek dat het aandeel van het online consult met 30 procent gestegen is vergeleken met een jaar geleden. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het aantal online gesprekken de afgelopen weken juist weer daalt. Voor de inventarisatie werd gekeken naar therapieën op het gebied van geestelijke gezondheidszorg die door VGZ worden vergoed.

Online consult beter dan geen consult

Bij sommige ggz-behandelaars is het aantal online gesprekken sinds het begin van de coronacrisis verdubbeld en bij een specifieke behandelaar daalde het aantal fysieke afspraken met 70 procent. Eerder onderzoek toonde al aan dat het aanbieden van zorg op afstand ook binnen de GGZ een goed alternatief kan zijn, maar dat dit niet altijd en niet voor alle aandoeningen een passende oplossing is.

Door de coronacrisis moesten binnen de gezondheidszorg veel behandelingen en afspraken uitgesteld worden. Dat leidde binnen enkele tot de opmars van het online consult. “Liever een videoconsult dan helemaal geen contact, is de houding van instelling en cliënt”, aldus Gerjan Prins, Strategisch Innovatiemanager bij coöperatie VGZ voor de instellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Het uitbreiden van het aantal online consulten leidt ook tot een verhoging van de behandelcapaciteit. Menzis en VGZ claimden, samen iPractice, bijna een jaar geleden al dat beeldbellen en andere e-health toepassingen binnen de GGZ 40 procent meer behandelcapaciteit kan opleveren.

Ook na de coronacrisis

Hoewel het aantal online consult de laatste weken daalt, heeft de coronacrisis er ook toe geleid dat met name ook binnen de ggz veel cliënten de meerwaarde van het online consult inzien. Uit een onderzoek van PWC, gehouden in de zomer van vorig jaar, bleek al dat meer dan de helft van de ggz-cliënten ook na de coronacrisis het online consult (beeldbellen) als vast onderdeel van de behandeling willen behouden.

“Mensen ervaren meer regie als ze contact kunnen hebben met een behandelaar op het moment dat ze het nodig hebben, in hun vertrouwde omgeving. De verschuiving naar digitaal heeft ook een positief effect op wachttijden. Ik schat dat straks, als corona weer minder een bedreiging voor de volksgezondheid is, circa een op de vier van de therapeutische contacten online blijft”, vertelt Prins.

“Bij online contact is er geen lijfelijke ervaring in een kamer, is er geen geur, ontstaat de magie tussen mensen moeilijker. Maar met je stemgeluid en met wat je zegt kun je elkaar raken. Digitaal contact blijkt in de behandelpraktijk een waardevolle aanvulling op de gewone behandelingen”, beaamt GZ-psycholoog Gijs Coppens van zorginstelling iPractice.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen