Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Geboortezorg kan stap zetten in digitale uitwisseling data

Sinds 1 juli kan de geboortezorg aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor regionale implementatie van digitale gegevensuitwisseling. De afgelopen maanden heeft het programmabureau VIPP Babyconnect met organisaties in de geboortezorg, softwareontwikkelaars en experts op het gebied van techniek en zorgstandaarden de benodigde technologie en de kennis verder ontwikkeld.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Babyconnect is het VIPP-programma voor de geboortezorg. Het moet gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling te realiseren tussen cliënten en zorgverleners, evenals zorgverleners onderling in de geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Inzage relevante zorggegevens

VIPP Babyconnect maakt het mogelijk om op elk moment in het zorgproces de relevante zorggegevens van de cliënt in te zien, als zij daar toestemming voor geeft. Dit moet bijdragen bij aan betere informatie voor betere zorg.

Wat er voor de realisatie van digitale gegevensuitwisseling nodig is, is in elke geboortezorgregio anders en vraagt andere technische aanpassingen. VIPP Babyconnect gaat daarom uit van een technische oplossing met een modulaire aanpak. Deze aanpak is ontwikkeld en getest door experts, leveranciers en landelijke organisaties in de (geboorte)zorg. Meer informatie over de modulaire aanpak is te vinden op VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel/Architectuur.

Afsprakenstelsel VIPP Babyconnect

Een andere belangrijke bouwsteen voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Dit stelsel is per 1 juli beschikbaar. Het bevat de technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie over waar de regionale architectuur aan moet voldoen om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De regionale opdrachtgevers binnen de geboortezorg kunnen hiermee precies aangeven volgens welke specificaties zij hun digitale infrastructuur willen laten aanpassen.

Leveranciers van zorginformatiesystemen kunnen voortaan de ontwikkelde techniek testen en valideren in de Babyconnect-omgeving van InteropLAB. Binnen deze testomgeving kan worden vastgesteld of de ontwikkelde software voldoet aan de vereisten voor informatie-uitwisseling binnen de geboortezorg.

Standaard gegevensuitwisseling geboortezorg

VIPP Babyconnect valt binnen de reeks digitale stimuleringsprogramma’s van VWS om standaard digitale gegevensuitwisseling in de zorg te faciliteren, waaronder VIPP voor de ziekenhuissector, de GGZ, de langdurige zorg (InZicht) en de eerstelijn (Open). Vanaf 1 juli dit jaar hebben alle Nederlanders ook het recht op digitale inzage in hun medische gegevens, hoewel dat in theorie ook mag via een digitale gegevensdrager zoals dvd of usb-stick.

In juli 2019 maakte VWS bekend dat het een subsidie van 15 miljoen euro beschikbaar stelde voor verbetering van digitale informatiedeling in de geboortezorg. Het bedrag moest voor een groot deel op regionaal niveau besteed worden. Het betrof zowel digitale informatiedeling tussen zorgverleners als uitwisseling met cliënten/patiënten. In eerste instantie ging het om de uitwisseling van de relevante onderdelen uit de BGZ (Basisgegevensset Zorg): laboratoriumuitslagen, voorlichtingsinformatie, verslagen en uitslagen.

De subsidie was gekoppeld aan uitgangspunten voor het digitaal informatie delen in de geboortezorg, die in 2018 in overleg met de sector zijn vastgelegd. Eerder in 2019 verstrekte VWS een subsidie voor de landelijke ondersteuning van de regio’s door programmabureau Babyconnect. Dit actieprogramma wordt uitgevoerd door stichting CareCodex. Onder begeleiding van kennisinstituut Nictiz werken IT-leveranciers sinds vorig jaar aan standaardisatie van gegevensuitwisseling, ongeacht het gebruikte digitale systeem.

De regio Noord-Holland Noord ging eind mei als eerste regio aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg. Het gebruikt hiervoor een subsidie van VIPP Babyconnect.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen