GHZ levert voortaan digitaal recept aan apotheek

Op alle poliklinieken van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ, Gouda) versturen artsen voortaan e-recepten naar apotheken. Het gebruik van digitale recepten houdt in dat patiënten voortaan geen papieren recept meer meekrijgen. Dit moet de overdracht van recepten veiliger en sneller maken. Het digitaal uitwisselen van recepten maakt deel uit van het digitale versnellingsprogramma VIPP en wordt sinds 2019 door steeds meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen ingevoerd.

Om het digitaal versturen van recepten mogelijk te maken, is het GHZ een regionale samenwerking gestart. Daarbij zijn inmiddels 128 apotheken aangesloten, waaronder de poliklinische en de dienstapotheek. Samen hebben zij een convenant opgesteld waarin staat dat het e-recept een geldig recept is. Een soortgelijke overeenkomst werd afgelopen april gesloten tussen de zorgregio’s Oost-Brabant, Midden-Limburg, Midden-Brabant en West-Brabant.

Voordelen digitaal recept

Het e-recept heeft een aantal voordelen versus de geprinte versie, stelt het ziekenhuis. Zo is de kans op een fout tijdens het overtypen van medicatie en dosering veel kleiner. De medicatiegegevens worden namelijk al bij veel apotheken direct overgenomen in hun systeem. Het digitale recept levert ook tijdswinst op voor patiënt, arts en apotheek. De arts verstuurt met één druk op de knop het e-recept naar de apotheek die de medicatie alvast kan klaarzetten. Dat scheelt voor de arts administratieve handelingen zoals printen en het optimaliseert de logistiek in de apotheek, waardoor de wachttijden korter zijn.

Het GHZ voerde halverwege 2020 een nieuw EPD in. Het uitroltraject liep tot in 2021, waarbij onder meer het medicatieproces vernieuwd werd. Het nieuwe EPD verving een reeks deelsystemen, waardoor het invoeren en de uitwisseling van gegevens sterk vereenvoudigd werd. Daaronder ook het invoeren en uitwisselen van medicatiegegevens en recepten.

Onderdeel van VIPP

Het e-recept is onderdeel van het landelijke versnellingsprogramma VIPP dat de vooruitgang van digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional stimuleert. Momenteel loopt het programma VIPP 5. Deze VIPP-regeling voor medisch-specialistische zorg werd in februari 2020 officieel van kracht.

VIPP 5 is de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. Dit waren de eerste stimuleringsregelingen om open, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesystemen sneller ingevoerd te krijgen. De doelen waren onder andere dat patiënten inzage konden krijgen in hun gegevens en dat recepten digitaal tussen ziekenhuis en apotheek verstuurd konden worden.

Waar VIPP 1 en 2 zich vooral hebben gericht op de uitwisseling tussen patiënt en professional (medicatie- en patiëntgegevens), richt VIPP 5 zich ook op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Dit moet het daadwerkelijk hergebruik van informatie stimuleren, waarbij eenmalig vastleggen (aan de bron) en meervoudig gebruik het uitgangspunt is.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?