Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

GHZ levert voortaan digitaal recept aan apotheek

Op alle poliklinieken van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ, Gouda) versturen artsen voortaan e-recepten naar apotheken. Het gebruik van digitale recepten houdt in dat patiënten voortaan geen papieren recept meer meekrijgen. Dit moet de overdracht van recepten veiliger en sneller maken. Het digitaal uitwisselen van recepten maakt deel uit van het digitale versnellingsprogramma VIPP en wordt sinds 2019 door steeds meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen ingevoerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om het digitaal versturen van recepten mogelijk te maken, is het GHZ een regionale samenwerking gestart. Daarbij zijn inmiddels 128 apotheken aangesloten, waaronder de poliklinische en de dienstapotheek. Samen hebben zij een convenant opgesteld waarin staat dat het e-recept een geldig recept is. Een soortgelijke overeenkomst werd afgelopen april gesloten tussen de zorgregio’s Oost-Brabant, Midden-Limburg, Midden-Brabant en West-Brabant.

Voordelen digitaal recept

Het e-recept heeft een aantal voordelen versus de geprinte versie, stelt het ziekenhuis. Zo is de kans op een fout tijdens het overtypen van medicatie en dosering veel kleiner. De medicatiegegevens worden namelijk al bij veel apotheken direct overgenomen in hun systeem. Het digitale recept levert ook tijdswinst op voor patiënt, arts en apotheek. De arts verstuurt met één druk op de knop het e-recept naar de apotheek die de medicatie alvast kan klaarzetten. Dat scheelt voor de arts administratieve handelingen zoals printen en het optimaliseert de logistiek in de apotheek, waardoor de wachttijden korter zijn.

Het GHZ voerde halverwege 2020 een nieuw EPD in. Het uitroltraject liep tot in 2021, waarbij onder meer het medicatieproces vernieuwd werd. Het nieuwe EPD verving een reeks deelsystemen, waardoor het invoeren en de uitwisseling van gegevens sterk vereenvoudigd werd. Daaronder ook het invoeren en uitwisselen van medicatiegegevens en recepten.

Onderdeel van VIPP

Het e-recept is onderdeel van het landelijke versnellingsprogramma VIPP dat de vooruitgang van digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional stimuleert. Momenteel loopt het programma VIPP 5. Deze VIPP-regeling voor medisch-specialistische zorg werd in februari 2020 officieel van kracht.

VIPP 5 is de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. Dit waren de eerste stimuleringsregelingen om open, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesystemen sneller ingevoerd te krijgen. De doelen waren onder andere dat patiënten inzage konden krijgen in hun gegevens en dat recepten digitaal tussen ziekenhuis en apotheek verstuurd konden worden.

Waar VIPP 1 en 2 zich vooral hebben gericht op de uitwisseling tussen patiënt en professional (medicatie- en patiëntgegevens), richt VIPP 5 zich ook op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Dit moet het daadwerkelijk hergebruik van informatie stimuleren, waarbij eenmalig vastleggen (aan de bron) en meervoudig gebruik het uitgangspunt is.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen