Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Google heeft toegang tot miljoenen medische dossiers

Google ontwikkelt een nieuwe soort zoekmachine. Niet voor nieuws, foto’s of andere web-content, maar voor medische dossiers en patiëntgegevens. Dat stelt de WSJ naar aanleiding van informatie die de krant in handen kreeg van bronnen binnen de tech-gigant.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Big data rukt op in de gezondheidszorg. Dat is op zich geen nieuws, maar zijn bedrijven als Google en Amazon daar wel de juiste partners voor? Volgens de WSJ maken niet alleen overheden zich zorgen, maar wordt er ook door zorgverleners als Cerner kritisch gekeken naar Google’s intenties.

En jaar geleden was Google in de slag met Amazon om de hosting provider van Cerner te worden. Cerner was op zoek naar een opslagplek voor 250 miljoen medische dossiers, een van de grootste verzamelingen Amerikaanse patiëntgegevens.

Betalen voor medische dossiers

Google, zo claimen bronnen die bekend zijn met de zaak tegenover de WSJ, bood Cerner zo’n 250 miljoen dollar aan incentives en kortingen in een poging de deal binnen te halen. Daarbij werd ook zwaargewicht en voormalig CEO Eric Schmidt ingezet. Het mocht niet baten want uiteindelijk bereikte Cerner een overeenkomst met Amazon Web Services (AWS).

Een van de redenen om niet voor Google te kiezen, zo stellen de bronnen van de WSJ, had te maken met het feit dat Google geen duidelijke antwoorden gaf op vragen over hoe de gegevens van Cerner zouden worden gebruikt. Dat wekte argwaan over de intenties van Google en deed de weegschaal in het voordeel van AWS doorslaan. Een tegenslag voor Google dat druk bezig is met pogingen het vertrouwen te winnen van zowel zorgpartners als de consument.

Toch heeft Google de afgelopen jaren in de VS al diverse overeenkomsten gesloten met grote zorginstellingen en -aanbieders voor de opslag, toegang en analyse van medische data. De WSJ heeft geanalyseerd dat het daarbij gaat om tientallen miljoenen patiëntendossiers in de VS.

Toegang tot persoonlijke medische data

In bepaalde gevallen, afhankelijk van de voorwaarden van de overeenkomsten, heeft Google ook toegang tot persoonlijk identificeerbare gezondheidsinformatie zonder medeweten van patiënten of artsen. Het bedrijf kan complete gezondheidsdossiers bekijken, inclusief namen, geboortedata, medicijngebruik en andere kwalen, volgens mensen die bekend zijn met de deals.

Het vooruitzicht dat tech-reuzen zoals Google enorme hoeveelheden medische dossiers verzamelen, heeft tot bezorgdheid geleid bij wetgevers, patiënten en artsen. Die vrezen dat de persoonlijke gegevens door deze tech-reuzen kunnen worden gebruikt zonder medeweten of toestemming van de consumenten, of op manieren waarop ze niet zouden kunnen anticiperen.

Zoekmachine voor medische dossiers

Google ontwikkelt een zoekmachine waarin patiëntinformatie wordt opgeslagen, verzameld en geanalyseerd door de ingenieurs van het bedrijf, op zijn eigen servers. De portal is ontworpen voor gebruik door artsen en verpleegkundigen, en uiteindelijk misschien ook patiënten zelf. Echter, bepaalde Google-medewerker krijgen al eerder toegang tot het systeem en de data.

Gedetailleerde uitwisseling van (gezondheids)gegevens kan de effectiviteit van de gezondheidszorg ten goede komen. Dat zeggen zowel Google als diverse zorgaanbieders en -professionals. Daar wordt ook al volop mee geëxperimenteerd. Een voorbeeld is het toepassen van AI bij de analyse van scans van prostaat. Daardoor worden de resultaten bij de detectie van prostaatkanker nauwkeuriger. Radiologen staan positief tegenover deze ontwikkelingen, maar zien het wel als aanvullende technologie en geen vervanging.

De zorg zoekt al langer naar betere elektronische registratiesystemen om het foutenpercentage te verlagen en het papierwerk te verminderen. In dat licht bezien lijken de olossingen die tech-giganten kunnen bieden een waardevol hulpmiddel. De argwaan van zowel overheden als de zorgsector over de intenties – en het winstbejag – van bedrijven als Google is echter ook begrijpelijk.

“Google wil helpen”

In een interview probeert Dr. David Feinberg, hoofd van Google Health, die zorg weg te nemen. “Ik ben hier gekomen om mensen gezond te maken, niet om ze advertenties te verkopen. Google is goed in helpen. Dat willen we doen met met kennis, succes, gezondheid en geluk,” zegt hij. En volgens een woordvoerder van Google kan het bedrijf de medische data alleen conform de instructies van de eigenaren van de data, de patiënten en gezondheidsinstellingen en -systemen.

De wens om de gezondheidszorg met behulp van big-data effectiever, sneller en voordeliger te maken zorgt voor een dilemma. Bedrijven als Google en Amazon hebben veel meer ervaring met het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke (medische) data. Toch staan artsen en patiëntenverenigingen vaak sceptisch tegenover juist die tech-giganten. Medische informatie is misschien wel de laatste overvloed aan persoonlijke gegevens die nog door technologiebedrijven is verzameld, aldus het artikel in de WSJ.

Privacy patiënten beschermen

Er worden een aantal voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat Google wel degelijk toegang heeft tot persoonlijke patiëntgegevens. De tech-gigant sloot vorig jaar een overeenkomst met Intermountain Healthcare uit Utah. De aangesloten ziekenhuizen kunnen nu medische gegevens, inclusief namen en andere identiteitsgegevens, delen. Google was, in overleg met de ziekenhuizen, van plan om de medische zoekmachine toe te passen op de patiëntendossiers van Intermountain.

Google heeft ook een overeenkomst met de Mayo Clinic in Rochester. Die biedt, binnen de overeenkomst, Google toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie wanneer dat nodig is. Tijdens de lancering van het systeem verklaarde de Mayo Clinic echter dat het systeem van Google geen namen of andere identificeerbare details zouden bevatten. Zowel Intermountain als de Mayo Clinic verklaren tegenover de WSJ dat de overeenkomsten met Google zo ingericht zijn dat ze de veiligheid en privacy van de patiënt beschermen.

Big data en tech-giganten hebben hun intrede gemaakt binnen de zorg. Een ontwikkeling die, zoals eerder gemeld, niet nieuw is. Maar wel een ontwikkeling die goed in de gaten gehouden moet worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen