Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Grote kans voor Connected Care, blijkt uit internationaal onderzoek van Philips

Philips presenteerde vandaag op de eHealth Week de resultaten van de eerste editie van zijn Future Health Index, een internationaal onderzoek in opdracht van Philips. Nederland scoort volgens het onderzoek hoog met een tweede plaats van de 13 onderzochte landen. Vooral de waargenomen toegankelijkheid en integratie van onze zorg wordt hoog gewaardeerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Volgens patiënten en zorgprofessionals in Nederland mag er nog wel wat gebeuren aan de adoptie van connected zorgtechnologieën. Dit komt overigens overeen met de resultaten van de overige ontwikkelde landen. Dat blijkt uit de vandaag door Philips gepresenteerde resultaten van de Future Health Index.

De algemene gezondheid van de Nederlandse bevolking wordt door patiënten (18%) en zorgprofessionals (17%) niet als een enorme uitdaging ervaren in vergelijking met bijvoorbeeld economische of financiële problemen (37%). Echter, 69% van de zorgprofessionals ziet de toenemende vergrijzing wel als een grote uitdaging.

“Nederland mag trots zijn op haar gezondheidzorg. Tegelijkertijd staat de houdbaarheid onder druk door de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met kanker, diabetes en hartaandoeningen,” aldus Henk Valk, General Manager Philips Health Systems Benelux. “Philips werkt aan het verbeteren van de zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm met de inzet van onze innovatieve technologieën, klinische inzichten en consumentenkennis. De Future Health Index geeft ons waardevolle, nieuwe inzichten voor de discussie ten behoeve van de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd zorgstelsel, dat kwalitatief hoogwaardig blijft, maar tevens betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.”

Een aantal opvallende onderzoeksresultaten

1. Een beter geïntegreerd zorgstelsel zou de kwaliteit van de zorg verhogen (64% vs 91%, resp. patiënten, zorgprofessionals) en zou ook de kosten van het zorgstelsel kunnen verlagen (44% vs 54%, resp. patiënten, zorgprofessionals). Patiënten (80%) en zorgprofessionals (88%) vinden een geïntegreerd zorgstelsel belangrijk, maar zien dat de integratie nog niet volledig is gerealiseerd. Hindernis voor verdere integratie zit vooral in de bureaucratie van het gezondheidssysteem (59 vs 68%, resp. patiënten, zorgprofessionals).

2. Een overgrote meerderheid vindt dat individuen zelf volledig verantwoordelijk zijn om een slechte gezondheid te voorkomen (84% vs 83%, resp. patiënten, zorgprofessionals), gevolgd door de verantwoording die ouders moeten nemen (55% vs 60%, resp. patiënten, zorgprofessionals).

3. Connected zorgtechnologieën spelen nog geen grote rol in ons gezondheids-management (14% van de patiënten vs 34% van de zorgprofessionals zegt redelijk tot goed op de hoogte te zijn van deze technologieën), 49% van de patiënten en 38% van de zorgprofessionals denkt wel dat connected zorg belangrijk is om de algemene gezondheid van de bevolking te verbeteren. Grote struikelblokken in de aanvaarding en het gebruik:

a. De kosten van de zorgapparaten (46% vs 43%, resp. patiënten, zorgprofessionals).

b. Houding van patiënten t.o.v. nieuwe technologie, training, data-interpretatie (43% vs 51%, resp. patiënten, zorgprofessionals). In mindere mate geldt dit voor de houding van zorgprofessionals (27% vs 40%, resp. patiënten, zorgprofessionals).

c. De privacy en veiligheid van privé-gegevens (35% vs 31%, resp. patiënten, zorgprofessionals).

Over de Future Health Index

Het onderzoek, dat jaarlijks zal worden herhaald, is in de afgelopen maanden in dertien landen uitgevoerd in samenwerking met een onafhankelijk internationaal bureau voor marktonderzoek. Meer dan 2.600 zorgprofessionals en 25.000 patiënten in Australië, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Japan, Nederland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden hebben aan het onderzoek meegedaan.

In Nederland zijn 2.010 patiënten (18 jaar en ouder, die afgelopen 3 maanden een zorgverlener hebben bezocht), 210 zorgprofessionals (eerstelijns en tweedelijns zorgspecialisten) en 37 experts uit de zorg, verzekeringswereld en beleidsmakers ondervraagd.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen