Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

H2O: werken aan gestandaardiseerd vastleggen behandelresultaten

Het Erasmus MC maakt deel uit van internationale groep academische ziekenhuizen die onder de naam H20 standaardisatie wil realiseren in het kunnen vergelijken van behandelresultaten. Het grootschalige project mikt in eerste instantie op een beperkt aantal ziekten, waaronder diabetes en IBD. Ook patiënten moeten hun stem krijgen in het project. Hiervoor zal nog een app ontwikkeld worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Jan Hazelzet, Healthcare Quality & Outcome-professor bij het Rotterdamse Erasmus MC, benadrukt het belang van standaardisatie om behandelresultaten met elkaar te kunnen vergelijken. Zowel binnen Nederland als met ziekenhuizen daarbuiten. “Je wil niet dat elk ziekenhuis de resultaten op z’n eigen manier gaat noteren. We starten met een grootschalig project om die eenduidigheid te realiseren.”

Standaard in vastleggen behandelresultaten

Het project H2O (geen relatie met de scheikundige term voor water) staat voor Health Outcomes Observatories. In eerste instantie ligt het accent op een beperkt aantal ziekten: Diabetes type I en II, Inflammatory Bowel Disease (IBD, een aantal chronische darmziekten) en kanker. Hazelzet: “We gaan de behandelresultaten van patiënten met die aandoeningen binnen Nederland gestandaardiseerd vastleggen. Alle gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd en de resultaten van de analyse worden gedeeld.”

In elk van de deelnemende landen gaat een onafhankelijke organisatie dit verzorgen. In Oostenrijk, Duitsland en Spanje vindt dat proces ook zo plaats. Daarboven komt een Europese organisatie die voor de samenhang zorgt. Later zullen andere landen aansluiten en worden andere ziektebeelden meegenomen. Het Erasmus MC coördineert dit deel van het project.

Breed samenwerkingsverband

Het Academische ziekenhuis Het Erasmus MC maakt deel uit van de EUHA (European University Hospital Alliance), een verband van de grootste academische ziekenhuizen uit negen Europese landen. De meeste EUHA-ziekenhuizen doen mee aan het H2O-project. Verder zijn hierbij betrokken:

  • Het European Patients’ Forum (de overkoepelende organisatie van patiëntenverenigingen in Europa).
  • Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Het European Institute for Innovation through Health Data (een instituut dat zich onder andere bezighoudt met elektronische verwerking van medische gegevens).
  • Zeven grote farmaceutische bedrijven.
  • Medisch-technologisch bedrijf Medtronic.

Het H2O-project gaat vijf jaar duren en zal rond de 10 miljoen euro kosten. De farmaceutische industrie biedt ondersteuning ter waarde van eenzelfde bedrag. Het project komt voort uit het IMI, (Innovative Medicines Initiative), een samenwerkingsverband tussen de Europese commissie en de farmaceutische industrie.

Stem patiënt

Een ander belangrijk onderdeel van het H2O-project is de stem van de patiënt, benadrukt Hazelzet: “We moeten beter naar de patiënt luisteren. Wat vindt hij of zij van het behandelresultaat? En hoe verhoudt dat oordeel zich tot de mening van andere patiënten? Waarschijnlijk gaan we een app ontwikkelen waarmee patiënten op eenvoudige wijze input kunnen leveren over hun behandeling én inzicht kunnen krijgen in het oordeel van andere patiënten.”

Ook voor zorgverleners en onderzoekers zijn deze gegevens van belang, stelt de Healthcare Quality & Outcome-professor. Deze zorgprofessionals krijgen direct antwoord op de vraag: hoe doen wij het in vergelijking met onze collega’s in ander ziekenhuizen, in Nederland en daarbuiten? “Het H2O-project draagt zo bij aan een meer efficiënte en patiëntgerichte gezondheidszorg.”

Betere vergelijking behandelresultaten

Er zijn (in Nederland en daarbuiten) meer initiatieven om te komen tot een betere vergelijking van behandelresultaten. Zowel voor patiënten als voor behandelaars. Afgelopen september werd bijvoorbeeld de website Revalidatiecheck gelanceerd. Hier kunnen de kwaliteitscijfers van behandelingen in 43 Nederlandse instellingen voor medisch specialistische revalidatie ingezien worden. Hiermee wordt de kwaliteiten van de revalidatiezorg in de betreffende instellingen in kaart gebracht. De basis van de website wordt gevormd door de vele gegevens die revalidatie-instellingen over behandelingen bijhouden en documenteren. Veel van deze gegevens kunnen iets zeggen over de kwaliteit van de zorg.

In januari 2020 werd het GGZ Dataportaal geopend. Zorgprofessionals die van elkaar willen leren en behandelingen willen verbeteren, kunnen daar terecht. Het portaal biedt een vertrouwde en veilige omgeving om gegevens van patiënten, ervaringen en behandelingen te delen. Het Dataportaal kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de juiste zorg voor mensen met psychische klachten.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen