Haga, HMC bundelen gezondheidsdata voor wijkaanpak

Het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) delen voortaan gezondheidsgegevens in de beveiligde werkomgeving van het CBS. De LUMC-Campus Den Haag combineert de gezondheidsdata met sociaal-demografische data van statistisch instituut CBS. De betrokken partijen gaan de gebundelde data gebruiken binnen het programma Gezond en Gelukkig Den Haag. Zo willen zij inzicht krijgen in wijkspecifieke gezondheidsverschillen en gericht advies geven om Hagenaars gezonder en gelukkiger te maken.

De gezondheidsdata die de ziekenhuizen delen, zijn volgens de initiatiefnemers niet herleidbaar tot individuele patiënten. De data worden in eerste instantie gebruikt voor drie zaken: het gericht verbeteren van gezondheidsbeleid op het gebied van hart- en vaatziekten, voor kwetsbare ouderen en voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De focus ligt voor nu op de wijken Laakkwartier en Moerwijk.

Wijkgerichte aanpak met gezondheidsdata

De nieuwe, wijkgerichte aanpak maakt deel uit van het onderzoeksproject ELAN-GGDH (Extramuraal LUMC Academisch Netwerk). De aanpak draag bij aan het project Gezond en Gelukkig Den Haag (zie ook verderop in dit bericht). In dit project werken de gemeente Den Haag, welzijns- en gezondheidsinstellingen, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars samen.

Het bundelen van de data van het CBS met gezondheidsgegevens van de Haagse ziekenhuizen moet leiden tot wijkgezondheidsprofielen. Zo’n profiel geeft inzicht in de gezondheid en gezondheidsklachten van inwoners per wijk.

In wijken waar een bepaalde gezondheidsklacht veel voorkomt, kunnen zorgprofessionals hun zorg proactief inzetten op preventie of interventies. Vervolgens kunnen de effecten van interventies geanalyseerd worden om na te gaan of de kwaliteit van zorg succesvol is geweest. Ook deze resultaten worden in de database ingebracht. Hierdoor is voortdurend actuele kennis beschikbaar, waarmee de zorg verbeterd kan worden

Onderzoek naar verspreiding coronavirus

Het samenvoegen van gezondheidsdata met sociaal-demografische data biedt ook nieuwe mogelijkheden in onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus, voegen de betrokken partijen toe. Zo kunnen kwetsbare gebieden geïdentificeerd worden, en wijkspecifieke maatregelen beter geëvalueerd.

Visualisatie van de data-infrastructuur voor het bundelen van gezondheidsdata.

In de CBS-werkomgeving worden de niet naar een patiënt herleidbare gezondheidsgegevens gekoppeld aan reeds door het CBS verzamelde gegevens. Deze wijkprofielen geven inzicht in onder andere bevolkingsdichtheid, leeftijd, man/vrouw, etnische samenstelling en inkomen. Onderzoekers van de LUMC-Campus Den Haag gebruiken de profielen als basis voor de wijkgezondheidsprofielen. Mensen kunnen bij het ziekenhuis waar zij behandeld zijn of worden bezwaar maken tegen het gebruik van hun medische gegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

Den Haag werkt aan zorginnovatie

De gemeente Den Haag houdt zich al een aantal jaar jaren bezig met zorginnovatie. In 2016 vormde de ervaarwoning iZi Gezond Lang Thuis het startpunt. Hier kunnen senioren kennismaken met fysieke en technologische hulpmiddelen die hen in staat stellen langer thuis te wonen.

Naar aanleiding van de positieve ervaringen met dit project is budget vrijgemaakt om een langetermijnvisie op zorg en innovatie te ontwikkelen, vertelde de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal in editie 1 van ICT&health dit jaar. Die visie heeft zij vastgelegd in het ‘Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019 – 2022’.

Het programma is gericht op het creëren van een ecosysteem voor zorginnovatie, waarin de gemeente, zorgaanbieders, inwoners, ketenpartners, ondernemers en kennis-/opleidingsinstituten met elkaar samenwerken om de zelfredzaamheid van Haagse inwoners te verhogen met behulp van technologische innovaties.

De focus lag eerst op ouderen en wordt nu uitgebreid naar inwoners van alle leeftijden die zorg krijgen vanuit de gemeente. Op elk vlak zijn initiatieven gestart om dit streven te realiseren. Voorbeelden zijn de iZi living labs, het eerdergenoemde netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) en de strategische agenda Zorginnovatie & Haagse economie.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?