Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

HARTc: cardioloog kijkt realtime mee met onderzoek in ambulance

In de regio Hollands Midden kijken cardiologen voortaan realtime mee bij de eerste onderzoeken in de ambulance van patiënten met acute hartklachten. Het Hartc-initiatief moet leiden tot een snellere diagnose waardoor eerder de juiste hulp geboden kan worden, aldus de betrokken zorginstellingen, huisartsen en ambulancevervoerders.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Daarnaast kan zo de druk op Spoedeisende Hulpafdelingen verminderd worden omdat mensen niet onnodig naar de eerste hulp vervoerd worden. Meer dan de helft van de patiënten die zich bij de huisarts of ambulance met hartklachten meldt, wordt naar de eerste hulppost van een ziekenhuis gebracht, terwijl de klachten achteraf niet spoedeisend bleek te zijn.

Snelle afstemming kern HARTc

Het HARTc-initiatief loopt sinds september, zo schrijft het LUMC. Snelle afstemming tussen ambulancepersoneel en een cardioloog vormt de kern van het project. HARTc is opgezet door het Hart Long Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met de ambulancevoorziening Hollands-Midden, de algemene ziekenhuizen en huisartsen in de regio.

Hoe het werkt: na een melding van acute hartklachten doet het ambulancepersoneel een lichamelijk onderzoek. Daarna wordt rechtstreeks contact gelegd met een cardioloog uit een van de betrokken zorginstellingen. De arts kan op een scherm de real-time medische gegevens van de patiënt in de ambulance zien, zoals hartslag, hartfilmpje en ademhalingsfrequentie. Ook ziet de cardioloog via een nieuw ontwikkelde app de actuele beddencapaciteit in alle ziekenhuizen in de regio.

Op basis van al deze gegevens, de wensen en voorgeschiedenis van de patiënt, beoordeelt de cardioloog of de patiënt naar een ziekenhuis moet en zo ja, welk type zorg hij of zij daar moet ontvangen. Patiënten die volgens de cardioloog thuis kunnen blijven, worden overgedragen aan hun huisarts.

Toenemende druk door vergrijzing

Martin Schalij, hoogleraar en afdelingshoofd Cardiologie van het LUMC en Mark Boogers, cardioloog in het LUMC, waren initiators van het project. “Patiënten en huisartsen reageerden erg positief op de pilot”, vertelt Boogers. “De noodzaak van het project is duidelijk, want door vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal de drukte in de ziekenhuizen alleen maar toenemen.”

Boogers hoopt dat het nieuwe triageplan in de toekomst landelijk kan worden toegepast en bij andere vakgebieden toegepast kan worden om onnodige ziekenhuisbezoeken te voorkomen. Enrico de Koning, promovendus bij het Hart Long Centrum, zal de resultaten van het project evalueren. Boogers verwacht dat vastgesteld wordt dat er meer mensen thuis kunnen blijven, dat ambulances sneller het juiste ziekenhuis bereiken en dat de zorgkosten afnemen.

HARTc staat voor Hollands-Midden Acute Regionale Triage Cardiologie. Het LUMC werkt binnen het project samen met het Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne Ziekenhuis, de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAVHM), huisartsen en zorgverzekeraars.

Digitale gegevensuitwisseling

Afgelopen juli meldde het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Hardenberg) dat het als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland de digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en Spoedeisende Hulp (SEH) geregeld heeft. Met een applicatie wordt een paspoort of identiteitskaart gescand en kunnen patiëntgegevens vanuit de ambulance direct naar de SEH verstuurd worden. Uit een proef van meerdere maanden bleken destijds vooral veel voordelen, zoals een efficiëntere overdracht en minder kans op fouten.

VWS wil uiterlijk in 2021 gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de zorgsector verplicht stellen, zo stelde minister Bruins (Medische Zorg) afgelopen april in een brief aan de Tweede Kamer. Gegevensoverdracht van ambulance naar SEH staat op een lijst van 13 onderwerpen die prioriteit krijgen vanuit VWS: ‘Acute Ambulanceoverdracht Spoedeisende Hulp’. Van de 13 soorten gegevensuitwisselingen in de concept roadmap uit de Kamerbrief van april leken volgens Bruins onder meer ambulanceoverdracht en digitaal receptenverkeer op niet al te lange termijn realiseerbaar.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen