Healthcare Analytics als hulpmiddel om zorguitdagingen op te pakken

World Health Day, vrijdag 7 april, is een dag om stil te staan bij de meest urgente uitdagingen die spelen binnen de zorg wereldwijd. Welke organisaties maken al goed gebruik van IT om problemen te verbeteren of zelfs op te lossen? David Bolton, Global Industry Solutions Director, Public Sector & Healthcare bij Qlik, beschrijft naar een aantal voorbeelden van geslaagde IT-initiatieven wereldwijd binnen de zorg en benadrukt de noodzaak om succesverhalen te delen.

In alle landen staat de gezondheidszorg onder druk. Zo heeft de sector te kampen met uitdagingen op het gebied van budget, beddentekorten, lange wachtlijsten of aanrijtijden van ambulancediensten. Ook de uitdagingen die de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei met zich meebrengen, mogen niet vergeten worden. Hoewel deze uitdagingen fors zijn, zijn er aan de andere kant mooie ontwikkelingen gaande om met de uitdagingen om te gaan. IT speelt hierin een belangrijke rol, met healthcare analytics als belangrijk hulpmiddel.

Sahlgrenska vermindert klinische variatie

Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg is het grootste ziekenhuis in Noord-Europa. Het ziekenhuis heeft meer dan 2.700 bedden en ongeveer 17.000 medewerkers. Net als vele andere ziekenhuizen, worstelden zij met klinische variatie. De afdeling Orthopedie heeft door het analyseren van patiëntgegevens, deze variatie al fors weten te reduceren.

Met een Qlik dashboard zijn al deze gegevens visueel inzichtelijk gemaakt, waardoor alle betrokkenen meer zicht hebben op het gehele behandeltraject van de patiënten. Hierdoor zijn vervolgoperaties met 17 procent en bijwerkingen met 18 procent verminderd. Door de efficiëntieslag is het aantal operaties die uitgevoerd kunnen worden met maar liefst 44 procent toegenomen. Hierdoor zijn ook de wachttijden voor knie- en heupoperaties met meer dan 40 dagen ingekort. Het inzicht dat alle betrokken artsen kregen in data heeft de variaties inzichtelijk gemaakt en geholpen bij het wegnemen van ingeburgerde mythen.

Veiligheidsregio Noord Holland Noord: 20 minuten sneller levensreddende operatie
Veiligheidsregio NHN coördineert de inspanningen op het gebied van veiligheid voor de 21 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Binnen deze regio werken gemeenten en hulpdiensten samen aan de veiligheid van ruim 640.000 inwoners. De Veiligheidsregio NHN wilde de tijd tussen de melding van een hartinfarct bij de meldkamer en de dotterbehandeling in het ziekenhuis verkorten. Hoe eerder iemand na een hartinfarct behandeld wordt, hoe beter het is.

Om dit te realiseren heeft de Veiligheidsregio NHN een Qlik-dashboard ontwikkeld, genaamd ‘Call to Balloon’. Dit dashboard toont alle data van het proces van een 112-melding (call) tot en met de dotterbehandeling (balloon). Het doel van dit dashboard is om inzicht te krijgen in het tijdverloop van de hele keten van deze spoedeisende zorg. Met dit inzicht kon de veiligheidsregio vervolgens verbeteringen in het proces doorvoeren. Uiteindelijk heeft de Veiligheidsregio NHN de totale tijd van de eerste melding tot aan de operatie weten te verkorten van 100 naar 80 minuten. De landelijke norm voor deze vorm van spoedzorg ligt op 120 minuten.

Ziekenhuizen Wrightington, Wigan en Leigh (WWL) maken wachttijden inzichtelijk

Veel ziekenhuizen hebben te kampen met lange wachttijden. Om dit probleem aan te pakken hebben deze organisaties gezamenlijk een app gemaakt die realtime inzicht geeft in het behandeltraject van een patiënt aan alle verzorgers, doctoren en bestuurders die betrokken zijn. Dit helpt bij het verbeteren van ontslag uit het ziekenhuis, het terugdringen van vertragingen en heropnames. Door de zorgverleners via deze app toegang te geven tot data-analyses, die van belang zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen, is de wachttijd voor patiënten gereduceerd met maar liefst 30 minuten.

New South Wales Health maakt regionaal het verschil
Deze organisatie, die alle aspecten van de volksgezondheid in New South Wales in Australië behandelt, heeft grote stappen gemaakt om de efficiëntie in de gezondheidszorg in de regio te verbeteren. Met behulp van visuele analyses levert de organisatie self-service analytics via hun ABM Portal naar lokale gezondheidsinstellingen. Door financiële, klinische en patiëntgegevens te koppelen, zijn zij beter in staat om betere zorg te leveren aan patiënten. Niet alleen voor behandelingen op korte termijn, maar ook voor langdurige zorg.

Verbetering met techniek begint bij gedrag

Het is duidelijk dat er al fantastisch werk verzet is. Wat nu nodig is, is meer aandacht voor dit soort succesverhalen. Het delen van kennis en aantonen hoe soortgelijke organisaties omgaan met uitdagingen is een goede eerste stap. Daarnaast is het belangrijk dat er binnen de zorg een cultuur wordt gecreëerd waarin het lezen van, werken met en discussiëren over data is geïntegreerd. De instellingen die tot nu toe successen geboekt hebben met data-analyses hebben dit weten te realiseren door data toegankelijk te maken voor alle lagen van de organisatie.

De uitdagingen waar de zorgsector mee kampt zullen niet gelijk verdwijnen. In tegendeel, de kans is groot dat deze toenemen. Gelukkig zien we dat IT een belangrijke rol op zich neemt, om de efficiëntie te optimaliseren en, nog belangrijker, bij te dragen aan betere zorg. Ook hier geldt dat een standaardaanpak niet voldoende is. De beste analytics-strategieën zijn volledig toegespitst op de potenties en beperkingen van de eigen organisatie.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?