Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Herhaalde oproep voor wettelijk keuzerecht digitale zorg

De mogelijkheid voor iedereen die daarvoor in aanmerking kan komen om te kiezen voor digitale zorg is een thema dat al vaker besproken is. Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie doen nu gezamenlijk nogmaals een oproep om het aanbod en de keuzevrijheid van en voor digitale zorg de komende jaren verder uit te breiden. Zij vragen het nieuwe kabinet het keuzerecht voor digitale zorg vast te leggen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De coronacrisis heeft overduidelijk aangetoond dat digitale zorg niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van leven, maar dat het de zorg ook bereikbaar houdt. In maart van dit jaar deed de Patiëntenfederatie ook al een beroep aan de regering om het keuzerecht hiervoor wettelijk te regelen. Die oproep wordt nu nogmaals onder de aandacht gebracht.

“Toen zorgverleners tijdens de eerste golf de deuren van hun instellingen of praktijken moesten sluiten, bood zorg op afstand uitkomst. We weten al langer dat patiënten dankzij digitale zorg meer inzicht en regie kunnen krijgen op hun genezing. Het is bovendien belangrijk om de zorg voor de toekomst toegankelijk te houden, nu de arbeidsmarkt door de vergrijzing steeds krapper wordt”, herhaalt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie, deze week.

Wettelijk keuzerecht digitale zorg

ZN en de Patiëntenfederatie zien het wettelijk recht op digitale zorg als laatste stap van de implementatie en vragen het nieuwe kabinet hiervoor het initiatief te nemen en de mogelijkheden daarvan te onderzoeken. “Samen versnellen we zo de overgang naar een digitale en toekomstgerichte zorg, in het belang van alle verzekerden”, aldus Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland.

ZN en de Patiëntenfederatie willen de bekendheid en mogelijkheden van digitale zorg samen gaan vergroten. Dat zullen zij onder anderen doen met behulp van voorlichtingscampagnes. De twee initiatiefnemers willen daarbij ook zorgverleners gaan betrekken. Die moeten, zo stellen ZN en de Patiëntenfederatie, een actieve rol in gaan spelen. Hetzelfde geldt voor de structurele invoering van hybride zorg, waarvoor nog veel moet gebeuren. En dan niet alleen het aanpassen van organisatie en processen, een passende ict-infrastructuur en de juiste financiering, maar vooral ook het implementeren van een andere manier van werken door zorgverleners.

Aansluiten bij eerdere oproepen

Het hernieuwde pleidooi voor het keuzerecht voor digitale zorg van ZN en de Patiëntenfederatie sluit ook aan bij vergelijkbare oproepen van verzekeraars Zilveren Kruis en een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. “Digitale zorg gaat om veel meer dan beeldbellen. Zorgverleners kunnen samen met de patiënt bespreken wat het beste past en werkt. Het gaat erom dat we samen zoeken naar de optimale combinatie van zorg op afstand en zorg op de locatie van de zorgverlener. Patiënten die géén online contact willen of dat niet kunnen, moeten natuurlijk gewoon bij de huisarts of in het ziekenhuis terecht kunnen”, aldus Petra van Holst.

In de herfst van 2020 klopten zes artsen uit diverse disciplines met een vergelijkbare boodschap aan bij het ministerie van VWS: keuzevrijheid voor digitale zorg moet volgens hen een basisrecht zijn voor elke patiënt. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Patiëntenfederatie stelden juni vorig jaar dat deze zorg volgens hen actief als optie moet worden aangeboden. 

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen