Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
25 oktober 2016
Artikel delen

‘Hoe online is jouw ziekenhuis’ biedt inzicht in online aanwezigheid

Op de website www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl maakt kenniscentrum Nictiz inzichtelijk hoeveel ziekenhuizen in Nederland al een patiëntenportaal aanbieden. Ook geeft Nictiz aan welke informatie via deze portalen beschikbaar is.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De website is gebaseerd op onderzoek naar het  gebruik van patiëntportalen door ziekenhuizen in Nederland van afgelopen augustus. Op de website kunnen ziekenhuizen volgens Nictiz op eenvoudige wijze bekijken hoe hun online patiënten-dienstverlening zich verhoudt tot die van andere ziekenhuizen.

Ziekenhuizen zijn volgens het onderzoek van Nictiz met een inhaalslag bezig. Enkele jaren geleden waren er nauwelijks nog portalen. In 2016 hebben 22 van de 82 ziekenhuizen een patiëntportaal. Dit is iets meer dan een kwart.

Het is opvallend dat de mogelijkheden die de portalen bieden zeer verschillend zijn. Academische ziekenhuizen bieden de meest uitgebreide mogelijkheden. Ook regionaal zijn er flinke verschillen. Zo had ten tijde van het onderzoek (juli 2016) geen enkel ziekenhuis in Groningen, Zeeland en Limburg een portaal.

Jaarlijkse update

De website zal jaarlijks worden geupdated. Ziekenhuizen die het komende jaar een patiëntportaal lanceren of de mogelijkheden van hun portaal uitbreiden, kunnen dit zelf melden aan Nictiz via info@nictiz.nl onder vermelding van ‘website patiëntportalen ziekenhuizen’. Op de website staat hoeveel van de 82 onderzochte ziekenhuizen in Nederland via het internet een patiëntportaal aanbieden, maar ook wat patiënten met zo’n portaal kunt doen, zoals bijvoorbeeld afspraken maken of medische gegevens bekijken.

Stichting Nictiz is een expertisecentrum op het gebied van standaardisatie en eHealth. Het doel is om zorg te verbeteren door zorgverleners sneller, veilig en makkelijk over de juiste informatie te laten beschikken. Nictiz wordt vrijwel volledig gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen