Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg kan van start

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 ondertekend. Bruins bereikte op 26 april een onderhandelaarsakkoord met de overkoepelende organisaties in de medisch-specialistische zorg, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Onderdeel was de inzet van e-health en andere innovatieve zorgtoepassingen om huidige zorgvormen te vervangen of aan te vullen.

Alle achterbannen hebben nu met het hoofdlijnenakkoord ingestemd, laat VWS weten. De afspraken in het akkoord zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Zorg op juiste plek

Er zijn afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen, waaronder:

  • Zorg op de juiste plek
  • Terugdringen van regeldruk
  • De aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Bij zorg op de juiste plek gaat het om zorg op maat dichtbij huis, het voorkomen van duurdere zorg en het inzetten van innovatieve manieren van zorg, zoals e-health. Verder gaat het bij regeldruk onder andere om het schrappen van dubbele registraties. Als laatste wordt er op de arbeidsmarkt ingezet op meer opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen en het aantrekkelijker maken van het beroep van verzorgende.

Het akkoord is een combinatie van aan de ene kant het beheersen van de uitgaven en aan de andere kant de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de groei van de kosten onder de zorgverzekeringswet wordt geremd. Dit betekent in de periode van 2019-2022 een groei van 8 miljard euro in plaats van 10 miljard (circa 1,5 miljard) euro

Aanspreekbaar op terugdringen administratie

Minister Bruins en zijn collega-minister Hugo de Jonge van VWS hebben onlangs ook aan de Tweede Kamer laten weten dat zij aanspreekbaar zijn op het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg. Zij zullen begin 2019 aan de Tweede Kamer verslag uitbrengen over de voortgang. Dat zegden de bewindslieden toe tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer over de administratieve lasten en regeldruk in de zorg.

Inzet technologie, e-health

In het Algemeen Overleg werd ook uitgebreid stilgestaan bij de inzet van technologie en e-health in de zorg. ICT kan een bijdrage leveren aan de vermindering van administratieve lasten, maar diverse fractiewoordvoerders houden de privacy van cliënten en bewoners in de gaten. Dit speelt een nog grotere rol na het van kracht worden van privacywet AVG.

Ook wilden Kamerleden weten of er voldoende regie vanuit de overheid is en het niet te veel aan de markt wordt overgelaten. De beide bewindspersonen hebben op dit punt toegezegd in de tweede helft van 2018 met een brief te komen over de visie op technologie en elektronische gegevensuitwisseling. Dit gaat onder meer over de verplichting om per 1 juli 2020 cliënten inzage te geven in hun dossier en het recht op een elektronisch afschrift.

Meer weten over de toegevoegde waarde van zinnige zorginnovaties én de implementatie? Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden. Wilt u ook aanwezig zijn? Reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen