Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Huisartsen-CMIO’s willen versnelde, zinvolle digitalisering

CMIO’s (chief medical information officers) van huisartsenpraktijken roepen op tot een forse versnelling van de toepassing van informatietechnologie in de huisartsenzorg. Zij achten dit cruciaal om huisartsenzorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat stelt de organisatie CMIO Netwerk Eerste Lijn in een manifest waarin zij kenbaar maakt wat de koers zou moeten zijn ten aanzien van digitalisering van de zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het netwerk ziet een belangrijk rol voor de inzet van nieuwe digitale middelen, maar stelt ook vast dat huisartspraktijken soms gebukt gaan onder de last van alle veranderingen die op hen afkomen. De 42 leden van het netwerk, actieve huisartsen met aandacht voor en kennis van ICT, geven in het manifest aan bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, huisartsenkoepels en ICT-leveranciers wat in hun ogen de route zou moeten zijn.

Toenemende druk

Mede onder invloed van de toenemende druk op de zorg –vergrijzing, meer zorgvraag, groeiende tekorten aan zorgprofessionals – proberen regionale huisartsenorganisaties te professionaliseren. Dat gebeurt ook op het gebied van digitalisering, zoals met de aanstelling van CMIO’s. In ziekenhuizen gebeurde dit al eerder. In navolging van een netwerk van ziekenhuis-CMIO’s werd in november 2020 een eerstelijns-netwerk opgericht.

Er gaat steeds meer geld naar ICT, maar alleen zinvol ingezette digitalisering leidt volgens het CMIO-netwerk tot betere zorg, lagere administratieve lasten en verlaagde werkdruk. Reden voor alle bij eerstelijnszorg betrokken partijen – politiek, patiëntenfederaties, koepels, ICT-leveranciers en huisartsen zelf – om de komende drie tot vijf jaar fors maar vooral gericht in te zetten op innovatie en digitalisering. Dit moet bijdragen aan het realiseren van de quadruple aim-doelen:

• een hogere kwaliteit van zorg en een betere gezondheid,
• minder werkdruk en meer werkplezier voor de zorgprofessional,
• meer patiënttevredenheid en/of
• lagere (of gelijke) kosten.

Doelstellingen manifest

In het manifest benadrukken de CMIO’s drie doelstellingen:

  1. De informatie-overload in de huisartsenpraktijk managen.

Doelstelling: de tijd die wordt besteed aan het vinden en verwerken van de juiste informatie moet binnen vijf jaar met 50 procent omlaag voor zowel de huisarts als de patiënt.

2. Ontzuiling op IT-gebied realiseren

Doelstelling: binnen vijf jaar tijd hebben huisartsen vanuit hun informatiesysteem op geïntegreerde wijze de beschikking over alle relevante medische gegevens van de patiënten en andere zorgsectoren, waarbij toestemming van de patiënt voor het delen van die informatie op efficiënte wijze is ingericht.

3. De computer staat ten dienste van de zorg voor de patiënt (niet andersom)

Doelstelling: binnen vijf jaar is tijd die nodig is voor de administratie rondom een patiëntencontact met 75 procent verminderd. Dit betekent ook dat bij elk landelijk programma dat zich richt op gegevensuitwisseling het zorgproces en gebruiksvriendelijkheid met lage administratieve last voor zorgverlener en patiënt centraal moet staan.

Doelstellingen hand in hand

Deze doelstellingen kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien, ze moeten hand in hand gaan, benadrukt het CMIO Netwerk Eerste Lijn. ‘Graag leveren wij onze bijdrage aan het realiseren van de benodigde versnelling in de digitale informatie-uitwisseling. Als CMIO-huisartsen beschikken wij over zowel de praktische kennis als de informatietechnologische kennis die hiervoor nodig is.’

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen