Groeiruimte huisartsen in uitwerking Hoofdlijnenakkoord

LHV, InEen en Zilveren Kruis hebben afgelopen week afspraken gemaakt over de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. De afspraken zijn vertaald naar de overeenkomst die Zilveren Kruis huisartsen en huisartsenorganisaties voor de periode 2020-2021 aanbiedt. Er is onder meer groeiruimte beschikbaar voor het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Het hoofdlijnenakkoord werd vorig jaar gesloten. Het houdt onder meer in dat tussen 2019 en 2022 meer budget beschikbaar gesteld wordt voor het versterken van de huisartsenzorg. Dat geld wordt onder meer gestoken in verbetering van de ICT-infrastructuur en meer ruimte voor e-health toepassingen. Ook komt er geld voor meer digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en patiënten. 50 miljoen euro werd specifiek geoormerkt voor achterstandswijken, digitaal stimuleringsprogramma OPEN en ICT-doelen.

Maatwerk op regionaal niveau

Op regionaal niveau is volgens de afspraken maatwerk mogelijk. Zilveren Kruis stelt te investeren in goede initiatieven die aansluiten bij de thema’s uit het Hoofdlijnenakkoord: ‘meer tijd voor de patiënt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘zorg in de avond-, nacht- en weekenduren’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur’, ‘arbeidsmarkt problematiek’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’.

Volgens Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop, heeft Zilveren Kruis geluisterd naar de wensen en vraagstukken van de huisartsen en huisartsenorganisaties. “Een belangrijke wens van de huisarts is om ‘meer tijd voor de patiënt’ te hebben. Daarom stellen we de groeiruimte uit het Hoofdlijnenakkoord voor een groot deel beschikbaar voor de versterking van het basisteam van de huisarts. Daarnaast is de groeiruimte beschikbaar voor regionale initiatieven gericht op de versterking van de samenwerking in de regio, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek en ANW-zorg.”

Martin Bontje, voorzitter InEen, benadrukt dat er met Zilveren Kruis goede afspraken op papier gezet zijn, onder meer over het investeren in de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn. “Verschillende regionale (huisartsen)organisaties hebben de plannen hiervoor klaar liggen. We vertrouwen erop dat Zilveren Kruis daad bij woord voegt en constructieve afspraken maakt over de financiering van die regionale plannen.”

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV, onderstreept ten slotte dat de LHV werkt met overlegteams waarin huisartsen met ondersteuning van het LHV-bureau en eventueel het LHV-bestuur overleggen met verzekeraars over de huisartsenzorg in de regio. “De extra tijd voor ondersteuning van de huisarts is een mooi concreet voorbeeld van Meer Tijd Voor De Patiënt. Ook op andere thema’s zien we beweging die de huisartsenzorg ten goede komen. Er blijven gesprekken nodig om passende oplossingen te vinden op de ontwikkelingen rond thema’s als ANW, huisartsen- & personeelstekorten en huisvestingsproblematiek.”

Groeiruimte Hoofdlijnenakkoord

Voor 2020 is er 1,5 procent groeiruimte beschikbaar volgens het Hoofdlijnenakkoord, voor 2021 is er 2 procent beschikbaar. Daarover gaan LHV, InEen en Zilveren Kruis begin volgend jaar in gesprek. In totaal komt er volgens het Hoofdlijnenakkoord tussen 2019 en 2022 471 miljoen euro extra beschikbaar (op een totaal van vier miljard euro) om onder meer:

  • Huisartsen meer tijd te geven voor en met de patiënt.
  • Voor de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren.
  • Het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn.
  • De zorg voor kwetsbare groepen.
  • De ICT-infrastructuur.

Zo kunnen huisartsen(organisaties) en verzekeraars afspraken maken in de regio over meer inzet van praktijkondersteuners en praktijkmanagers of de inzet van e-health. Ook komt er extra geld beschikbaar voor de zorg in achterstandswijken.

Daarnaast stelt het ministerie voor de looptijd van het akkoord circa 133 miljoen euro beschikbaar voor:

  • Het versterken van ICT in de huisartspraktijk.
  • Digitale uitwisseling met patiënten.
  • Voor de uitvoering van de nationale onderzoeksagenda.
  • Huisartsengeneeskunde.

Samenwerking verzekeraars, ziekenhuizen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben in september tijdens een gezamenlijke bijeenkomst over de aanpak van ‘Juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) getoond dat er goede samenwerkingen bestaan om een zorgtransitie te realiseren. Op de bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de transformatie naar JZOJP’ van ziekenhuiskoepel NVZ en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werd er vooral gehamerd op de noodzaak als partners samen ambities te formuleren en omliggende regio’s van ziekenhuizen mee te nemen in de zorgtransitie. Elkaar kennen én vertrouwen werden genoemd als randvoorwaarden om de juiste zorg op de juiste plek vorm te kunnen geven.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?