Huisartsenkoepel LHV ondertekent IZA alsnog  

In september 2022 weigerden de leden van de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LVH) om het Integraal Zorg Akkoord te ondertekenen. Maar nu zijn ze alsnog overstag gegaan. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het akkoord op 25 januari 2023 officieel ondertekend door de huisartsenkoepel, in het bijzijn van minister Ernst Kuipers, minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen. Een belangrijk moment, omdat nu alle grote partijen het eens zijn over de manier waarop de transitie van de zorg vorm moet krijgen.

In september 2022 ondertekenden elf zorgpartijen samen met de VNG, het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit het IZA. Maar de goedkeuring van LHV, de grootste vertegenwoordiger van Nederlandse huisartsen, ontbrak nog. Nadat de huisartsen een aantal toezeggingen hadden gekregen, besloten ze alsnog te tekenen.

Het Integraal Zorgakkoord biedt tal van aanknopingspunten om een zorgtransformatie te bewerkstelligen. Die transformatie móet er trouwens komen, want de problemen in de zorgsector zijn omvangrijk. De toegankelijkheid van zorg wordt een steeds heikeler thema, de kwaliteit staat onder druk en de betaalbaarheid is in het geding. Maar het allergrootste hoofdpijndossier is het enorme tekort aan zorgprofessionals.

Minister Kuipers blij met handtekening

Minister Ernst Kuipers (VWS) juicht de beslissing van LHV toe: ‘De huisartsen vervullen een belangrijke rol in ons zorgstelsel. Ik ben dan ook blij dat de LHV besloten heeft om zich ook aan te sluiten bij de plannen van het Integraal Zorgakkoord. Dankzij de stappen die de afgelopen maanden al zijn gezet, heeft de LHV voldoende vertrouwen in de uitwerking van de afspraken in het IZA. Door met alle partijen samen te werken, kunnen we komen tot oplossingen die nodig zijn om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.’’

Twijfels IZA weggenomen

Bij de huisartsenkoepel LHV waren er vorig jaar bij de leden nog de nodige twijfels over het IZA. Uiteindelijk wilden de leden graag een aantal garanties voordat ze het akkoord tekenden. Allereerst wilde LHV een toezegging van NZa over tarieven voor zorg buiten kantoortijden. De genoemde tarieven zijn inmiddels met gemiddeld 30 procent gestegen en daarmee is die wens van de huisartsen inmiddels ingewilligd. Hiernaast wilden de huisartsen graag meer tijd krijgen per patiënt van de zorgverzekeraars. En óók die toezegging hebben ze inmiddels gekregen.

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staat concreet: ‘Zorgverzekeraars zijn verheugd dat de huisartsen het Integraal Zorgakkoord ondertekenen. Samen met hen en met de andere partijen in de zorg willen zorgverzekeraars werken aan toekomstbestendige zorg. Meer tijd voor de patiënt is daarbij een belangrijk onderdeel, waarmee een belangrijke stap richting de toekomst wordt gezet. Samen met de huisartsen- en regio-organisaties gaan zorgverzekeraars verder uitvoering geven aan de gemaakte afspraken.’  

IZA & facts

Nu elke grote partij het eens is over de IZA kan in goede harmonie worden gewerkt aan de uitwerking van het uitgebreide akkoord. Dit is positief, want er moeten flinke stappen worden gezet om te voorkomen dat de zorg volledig vastloopt. In het IZA staan duidelijk onderbouwde  plannen van de zorgorganisaties en de overheid om de sector toekomstbestendig te maken.

Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden, benoemt het IZA expliciet drie thema’s. De patiënt moet centraal staan; digitalisering moet breder worden ingezet; de juiste zorg moet op de juiste plek op het juiste tijdstip worden aangeboden. Doordat de huisartsen nu ook pal achter het IZA gaan staan, kan hieraan de komende jaren op samenhangende wijze door alle partijen samen in goede harmonie invulling aan worden gegeven.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?