Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Huisartsenpraktijken kunnen OPEN-tarief nog niet declareren

Van de huisartspraktijken die aangesloten zijn bij een regionaal OPEN-coalitie, wil een aantal de kosten voor werk dat voortkomt uit die deelname al declareren bij zorgverzekeraars. Het OPEN-tarief kan echter op zijn vroegst pas vanaf 1 juli gedeclareerd worden. OPEN is een stimuleringsprogramma voor digitalisering van gegevensuitwisseling in de eerste lijn.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Daarnaast moet de praktijk daarvoor voldoen aan alle gestelde voorwaarden van OPEN, dat digitale gegevensuitwisseling bij huisartsen ondersteunt. Dat meldt de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV). Pas daarna kunnen praktijken eenmalig het OPEN-tarief per patiënt declareren. Dit is een tarief dat is opgesteld door de LHV, NHG en InEen.

Voorwaarden declareren OPEN-tarief

  • Deelname aan een regionale coalitie;
  • Deelname aan scholing voor de basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’. Deze scholing over OPEN wordt door de regionale coalitie georganiseerd.
  • Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien;
  • Het huisartsinformatiesysteem (HIS) functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’.

Het is op dit moment voor nog geen enkele huisartsenpraktijk mogelijk om aan deze vier voorwaarden te voldoen. Onder andere omdat de HIS’en nog niet aan de daarvoor benodigde eisen aangepast. De LHV verwacht dat dit op zijn vroegst per 1 juli 2020 het geval zal zijn.

De datum valt samen met de wettelijke deadline voor de verplichting om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens, waaronder het H-EPD. Enkele maanden geleden De LHV heeft per voorwaarde de stand van zaken per op dit moment in kaart gebracht

Deelname aan regionale coalitie

Op dit moment zijn 56 regionale coalities van samenwerkende zorggroepen, huisartsenpraktijken en/of anderen gevormd. Een overzichtskaart daarvan is te vinden op de website van OPEN.

Naast het feit dat veel huisartsenpraktijken zich al hebben aangesloten bij een regionale coalitie zijn er ook veel die zich (binnenkort) gaan aanmelden. Dat bleek uit de NIVEL-enquête die eind 2019 gehouden werd.

Deelname aan scholing

Eind februari gaat het OPEN-programmabureay de eerste e-learning module – ‘Online inzage in het H-EPD’ – aanbieden. Het is een geaccrediteerde nascholing. De e-learning moet in elke praktijk gevolgd worden door tenminste een huisarts en, indien van toepassing, een POH, een doktersassistent en een praktijkmanager.

Patiënten informeren

OPEN stelt communicatiemateriaal ter beschikking die huisartsenpraktijken kunnen gebruiken voor het informeren van patiënten. De regionale coalitie kan daarin ondersteunen.

Veel regio’s kiezen ervoor om de communicatie op te starten nadat de mogelijkheid voor online inzage door de leverancier van het HIS is opgeleverd. De huisartsenpraktijk kan via een portal of PGO invulling geven aan de online inzage van patiënten.

Functioneren HIS

De meeste HIS-leveranciers verwachten dat uiterlijk 1 juli de benodigde technische aanpassingen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden op te leveren. Een enkele leverancier zegt dat de mogelijkheid bestaat dat zij dat al een maand eerder (1 juni) kunnen realiseren.

Declaratiemoment OPEN-tarief

De declaratie van het OPEN-tarief mag aan het begin van het kwartaal ingediend worden, tegelijk met de declaratie van inschrijftarieven. Voorwaarde is wel dat de betreffende patiënten op de eerste dag van het kwartaal nadat voldaan is aan de voorwaarde van OPEN, op naam bij de huisarts staan ingeschreven. De looptijd voor de eenmalige declaratie is middels een beleidsregel gekoppeld aan de looptijd van het OPEN programma, eind 2022.

Meer informatie over het declareren van het OPEN-tarief staat in de nieuwe LHV Declareerwijzer, bij onderdeel 8.11.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen