IC-afdelingen ziekenhuizen Rijnmond krijgen inzicht bedcapaciteit met app

De afdelingen Intensive Care (IC) van de tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond kunnen hun beddencapaciteit voortaan efficiënter verdelen via een smartphone-app. De pilot met de app loopt tot en met 31 oktober, waarna wordt geëvalueerd en besloten of men verder gaat met de toepassing.

De app geeft een intensivist (de medisch specialist van de IC) in één oogopslag en realtime inzicht waar in de regio bedden beschikbaar zijn en welk type bedden. Verder kan hij of zij direct contact leggen met de dienstdoende collega van een andere IC, om een patiënt te kunnen aanbieden of bespreken. Intensivist Michael Frank van het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) toont zich enthousiast over de app: “Dit middel helpt ons heel concreet om vorm te geven aan onze samenwerking binnen ‘IC Rijnmond’.”

Optimaal benutten IC-bedden

Het cluster van tien IC’s in de Rotterdamse regio werd opgericht in mei 2016, met als doel om IC-bedden – de duurste ziekenhuisbedden die er zijn – optimaal te benutten door ‘de juiste patiënt op de juiste IC’ op te vangen.

In de praktijk betekent het dat de best toegeruste ziekenhuizen de meest complexe en ernstig zieke patiënten behandelen en verplegen. Minder complexe patiënten worden vanuit bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis overgebracht naar een IC met een minder uitgebreid voorzieningenniveau. Het doel is om iedere patiënt de best passende zorg te bieden, terwijl een maximaal aantal patiënten binnen de eigen regio terechtkan.

Meer schuiven met patiënten

Dit betekent wel dat er onderling vaker dan voorheen met patiënten geschoven wordt, volgens Intensivist Frank. Hoewel een kloppend systeem op papier, blijkt de werkelijkheid van het welke patiënt waar onderbrengen iets weerbarstiger.

“We hebben dat eerst geprobeerd met een roulerend coördinatorschap. Het nadeel is dat iemand in een ander ziekenhuis beslissingen neemt over jouw bedden en niet altijd op basis van de meest actuele situatie. Nu hebben we iets beters: een app waarop je als intensivist meteen kan zien waar een patiënt terechtkan die je graag zou willen overplaatsen, bijvoorbeeld omdat je het bed nodig hebt voor een complexere patiënt.”

MDLinking.com heeft de app ontwikkeld. Frank: “We zien nu op onze mobiele telefoon meteen hoeveel bedden er bij anderen vrij zijn, welk type en niveau zorg daar geboden kan worden en met wie je contact kunt leggen. Dat is snel en direct. Je kan ook via een beveiligde ‘box’ de patiënt bespreken met je collega-intensivist. In feite is het onze kleine ‘marktplaats’ voor IC-bedden. Daarnaast helpt het middel ons om snel kennis uit te wisselen.”

Drie typen IC’s

Er zijn in Nederland drie typen IC’s. Level 3 is het hoogste en kan zorg bieden aan de patiënten die het meest ernstig ziek zijn. In het belang van de patiënten, maar ook om verantwoord om te gaan met personeel en middelen, willen ziekenhuizen – daartoe gestimuleerd door overheid en verzekeraars – de meest zieke of complexe patiënten graag daadwerkelijk op een IC met level 3 opvangen.

Mensen die er minder ernstig aan toe zijn, kunnen goed worden geholpen op een IC met level 2 of 1 en bij voorkeur niet op een hoger niveau dan nodig. Daarom is Nederland inmiddels opgedeeld in regionale IC-clusters waarin steeds alle levels vertegenwoordigd zijn.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?