Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

IGJ verlengt toestemming online voorschrijven medicatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten dat het voorschrijven van medicijnen na een online consult, ook voor patiënten die daarvoor nog niet bekend waren bij de betreffende zorgverlener, voorlopig nog mogelijk blijft. De IGJ heeft de tijdelijke toestemming daarvoor verlengd tot 1 januari 2022. De regeling is vorig jaar ingesteld vanwege de contact beperkende maatregelen rondom het coronavirus.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Normaliter is het online voorschrijven van medicijnen aan patiënten die vooraf nog nooit een persoonlijk contact hadden met de zorgverlener niet toegestaan. Die beperking gold ook voor patiënten waarvan de voorschrijver niet kon beschikken over, of geen toegang had tot, de medicatiehistorie.

Voorkomen fysiek contact

Door de coronacrisis was, en is, het vaak veiliger om contact tussen de patiënt en zorgverlener te vermijden, mits dat (veilig) kan. Het voorschrijven van medicatie na een online (video)consult voorkomt fysiek contact.

Zowel patiënten als zorgverleners zijn tevreden over het op afstand houden van spreekuren en consulten tijdens de corona pandemie. De IGJ spoort, samen met het verlengen van de tijdelijk toestemming voor het online voorschijven van medicijnen, partijen aan om de komende maanden gesprek te gaan. Doel daarbij moet zijn te bepalen of, en hoe, deze ontwikkeling in de reguliere zorgprocessen ingebed kunnen worden.

Voorwaarden online voorschrijven medicatie

Het blijft, in ieder geval tot 1 januari 2022, dus mogelijk om medicijnen online voor te schrijven n situaties waarin de voorschrijver een patiënt nog niet eerder fysiek heeft gezien. Zo kunnen recepten voorgeschreven worden na een video-consult als de waarnemer of vervanger of voorschrijver de basisset medicatiegegevens van de patiënt kan inzien. Daarvoor gelden twee aanvullende voorwaarden:

  • In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.
  • In gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

Het is de tweede keer dat het online voorschrijven van medicatie zonder voorafgaand (fysiek) contact tussen zorgverlener en patiënt verlengd wordt. De tijdelijke uitzondering werd aan het begin van de eerste coronagolf, in april van 2020, ingesteld.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen