Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

IKNL komt met e-learning over eetproblemen kankerpatiënten

Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft een gratis e-learning ontwikkeld voor verpleegkundigen en diëtisten die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met kanker. De e-learning
ondersteunt hen in het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Veel mensen met kanker krijgen gedurende korte of langere tijd te maken met eetproblemen; bij sommigen zijn deze problemen blijvend. Tijdens of na de ingrijpende behandelingen kunnen mensen met kanker soms niet of nauwelijks eten en ook in de palliatieve fase kan het zijn dat eten lastig gaat. Niet goed kunnen eten heeft grote impact op het leven van mensen met kanker en hun naasten.

Gebrekkige aansluiting huidig zorgaanbod

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat mensen met kanker en hun naasten behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning bij problemen met eten, en dat het huidige zorgaanbod vaak niet goed aansluit op deze behoeften. Ook bleek dat zorgverleners het onderwerp soms uit de weg gaan omdat zij geen adequate oplossing voor de gevolgen van de soms blijvende problemen met eten hebben.

De bedoeling van de e-learning is dat verpleegkundigen psychosociale problemen van het niet goed kunnen eten na het volgen van de e-learning tijdig kunnen signaleren en bespreekbaar maken, evenals adviezen geven of zo nodig doorverwijzen. Ook voor diëtisten is deze informatie over psychosociale problemen rondom eten een belangrijke aanvulling op hun kennis, stelt het IKNL.

E-learning kosteloos beschikbaar

De e-learning is kosteloos beschikbaar op de website voedingenkankerinfo.nl. Voor patiënten en naasten is ook een online gesprekshulp beschikbaar op deze website, met informatie, tips over deze problematiek, en voorbeeldvragen om het gesprek te beginnen over de psychosociale gevolgen van problemen met eten.

De e-learning heeft aandacht voor:

  • Informeren over en bewustwording van de psychosociale problemen rondom het onvermogen tot eten.
  • Gesprekstechnieken om het gesprek hierover aan te gaan met de patiënt en naaste.
  • Tijdig signaleren van de behoefte aan psychosociale ondersteuning bij problemen met eten.
  • Verwijzen naar ondersteunende zorg via onder andere de Verwijsgids Kanker.

Verpleegkundigen wordt vooraf aan de e-learning gevraagd op te schrijven hoe ze nu omgaan met deze problematiek, en wat eventuele verbeterpunten zijn.

De e-learning voor verpleegkundigen en de online gesprekshulp voor patiënten en naasten zijn gebaseerd op resultaten van een interview en een vragenlijststudie. In de interviews zijn de ervaringen van patiënten en naasten met het onvermogen tot eten uitgediept. In de vragenlijst studie is onderzocht hoeveel last men ervaart van deze problematiek en is dieper in gegaan op de hulp en informatie behoeften van mensen met kanker en hun naasten.

Project ‘Hij moet toch eten’

Met het project ‘Hij moet toch eten?’ wil IKNL kennis genereren en implementeren over psychosociale gevolgen van het onvermogen om te eten bij kanker. Dit project is met een subsidie van Zorg Instituut Nederland op 1 december 2017 van start gegaan en is afgerond op 30 november 2019.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen