Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Implementatie online inzage bij huisartsen op schema

Naar verwachting zullen begin 2021 de meeste technische aanpassingen in de Huisarts Informatie Systemen (HIS) gereed zijn om patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inzage te geven in de eigen medische gegevens bij de huisarts. Daarna duurt het nog een half jaar voordat de daadwerkelijke implementatie in de huisartsenpraktijken plaats zal vinden.

De deadline voor online inzage van medische gegevens bij huisartsen door patiënten is vastgesteld op 1 juli 2021. Vanaf dat moment moeten alle huisartsen de online inzage kunnen faciliteren. Huisartsen worden bij de voorbereidingen en implementatie vanuit hun regionale coalities en OPEN ondersteund.

De aanpassingen die hiervoor nodig zijn in de HIS’en is, samen met het beschikbaar stellen van informatiematerialen, een taak die landelijk opgepakt wordt.

Patiëntenportaal en/of PGO?

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) merkt dat er soms verwarring is over het verschil tussen praktijken die voor een patiëntenportaal kiezen en praktijken die alleen een PGO-aansluiting kiezen. De regels en voorwaarden daarvoor zitten, zo stelt de LHV, als volgt in elkaar.

Alle praktijken die meedoen aan OPEN moeten een PGO-aansluiting hebben. Dat geldt ook voor praktijken die, daarnaast, een patiëntenportaal aanbieden. De patiënt mag immers zelf bepalen of hij al dan niet een PGO wil gebruiken voor online inzage. De huidige patiëntenportalen bieden aanvullende mogelijkheden, omdat hiermee ook andere praktische online diensten kunnen worden aangeboden en ze bieden tevens een online inzagemogelijkheid voor patiënten die straks niet voor een PGO kiezen.

Online inzage getest

Dit jaar is in drie huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen, middels een zogenoemde gecontroleerde livegang, de digitale uitwisseling van gegevens tussen HIS en PGO getest. Bij die pilot kon een geselecteerde groep patiënten huisartsgegevens ophalen naar hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bij die betreffende livegang ging het zelfs om huisarts- én medicatiegegevens bij de apotheek, voor zowel Oosterhout als Lent.

Die pilot betrof verder één HIS (TransHis) en twee PGO’s (Medxpert en Drimpy). Na het succesvol doorlopen hiervan is TransHis het eerste HIS dat live is gegaan met het ontsluiten van huisartsgegevens via een PGO.

De komende maanden zal meer duidelijk worden over de implementatie van de PGO-aansluiting. Huisartsen zullen daarover via de regionale coalities en via de LHV te zijner tijd geïnformeerd worden.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen