Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Informatieberaad mist overzicht bij programma’s gegevensuitwisseling

Het Informatieberaad Zorg stelt meer duidelijkheid te willen over de voortgang van de diverse programma’s voor standaard digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De leden van het beraad hebben in de meest recente (online) vergadering dan ook besloten dat er een zorgbrede visie moet komen op data (her-) gebruik, meer samenhang in het programmaportfolio en een concreet plan en tijdpad voor generieke functies. Deze besluiten moeten bijdragen aan het bouwen van een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Zo mag Karoline Moors, specialistisch adviseur portfoliomanagement bij BIZ haar Visie Portfolio (management) verder uitwerken. Zij schetst in de oplegnotitie Visie Porfolio (management) dat het overzicht ontbreekt door een veelheid aan initiatieven. Voor het vervullen van de ambitie van een duurzaam informatiestelsel in de zorg (DIZ) is het volgens het Informatieberaad ‘ evident en urgent’ om het portfolio inzichtelijk te maken en samenhang te duiden.

Informatieberaad: samenhang brengen

Aan Moors nu de taak om die samenhang te brengen. Daarbij gaat zij uit van de vier outcomedoelen van het Informatieberaad, de vijf focusprogramma’s en de gemeenschappelijke voorzieningen van autorisatie, authenticatie/identificatie, toestemming/lokalisatie en adressering. Hiervoor gaat Moors drie producten/diensten ontwikkelen: inzicht, roadmap, en een toekomstverkenning. ”Over en door projecten heen inzicht krijgen, is een eerste stap naar meer samenhang”, licht zij toe. Domien DeBruyne, CEO Andros Clinics en bestuurslid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland (PFN) hebben zich aangeboden als sparringpartner op dit dossier.

Het Informatieberaad Zorg stemt ook in met de aanbeveling van Bert Huisman, coördinerend adviseur implementatie bij het Bureau Informatieberaad Zorg (BIZ) over ‘Meervoudig gebruik van data’. Hierin adviseert Huisman om te komen tot een zorgbrede visie en strategie op data (her-)gebruik en om op basis daarvan een bijpassende vorm van regie in te richten. Dat is inclusief de eerste lijn. Het Informatieberaad wil dat deze aanbeveling nu concreet wordt uitgewerkt.

Vragen over toepassen

Verder neemt het Informatieberaad de aanbevelingen over van Jasper van Lieshout, stelselarchitect BIZ, die zijn afgeleid uit de oplegnotitie Inrichting van generieke functies. Over deze generieke functies bestaan volgens Van Lieshout veel vragen bij onder meer zorgverleners, Chief Medical Information Officers en IT-leveranciers. Bijvoorbeeld over hoe voorzieningen zoals Mitz en het Zorgadresboek (Zorg AB) moeten worden geïmplementeerd en wat de verhoudingen zijn tussen deze en andere voorzieningen, zoals Nuts. Voor de interoperabiliteit is het noodzakelijk om voor de inrichting van de generieke functies eenduidige afspraken vast te leggen over al deze zaken.

De aanbevelingen spitsen zich toe op Mitz, Zorg AB, UZI en URA-nummers en medische autorisatieprotocollen. Hierbij moet duidelijk worden welke (normatieve) afspraken en implementatieactiviteiten nog nodig zijn om de generieke functies en de voorzieningen daarin werkend te krijgen. Het IB vraagt om een concreet plan voor de verschillende oplossingen en hun tijdspaden. VWS geeft aan meer regie te zullen nemen op de generieke functies en bijbehorende voorzieningen.

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) die samenwerken aan het veilig en betrouwbaar uitwisselen van zorggegevens. De volgende vergadering van het Informatieberaad is op 6 december.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen