Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Informatieberaad zoekt projecten die outcomedoelen ondersteunen

Het Informatieberaad Zorg roept koepels in het zorgveld op om projectvoorstellen in te dienen die aansluiten bij de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. Geselecteerde projecten krijgen een jaar ondersteuning voor ontwikkeling en implementatie. Koepels kunnen projectvoorstellen tot 10 december 2021 indienen. De outcomedoelen (medicatieveiligheid, patiënt centraal, standaard informatie-uitwisseling, eenmalig vastleggen en hergebruik) zijn de afgelopen jaren vertaald naar Registratie aan de Bron, eOverdracht, Medicatieoverdracht, Twiin en MedMij.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het Informatieberaad Zorg heeft het innovatieprogramma Ondersteuning Koepels Zorg, in 2017 opgezet om de koepels te helpen bij het initiëren van initiatieven die een of meer outcomedoelen ondersteunt. De ondersteuning is bedoeld voor koepels die lid zijn van het Informatieberaad of die hebben aangegeven deel te willen nemen aan het Informatieberaad en zijn afgewezen voor deelname, maar die wel een werkveld in de zorg vertegenwoordigen en zich actief bezighouden met de thema’s van het Informatieberaad.

Ondersteunen outcomedoelen

Tot 10 december 2021 kunnen de zorgkoepels voorstellen indienen die passen binnen een van de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. In de aanvraag moet verder duidelijk zijn welke activiteiten ondersteuning nodig hebben en welk resultaat wordt verwacht. In de oproep voor voorstellen van 2022 staat de regionale samenwerking van koepelorganisaties en hun achterban centraal. De focus ligt op de implementatie van pilots.

Het innovatieprogramma kan volgens Trix van der Linden, secretaris van Bureau Informatieberaad Zorg en coördinator van het innovatieprogramma, helpen bij het opstellen van regionale plannen voor het verbeteren van het uitwisselen van patiëntgegevens in de zorgketen in een pilot. Ook kan het programma pilots ondersteunen voor het opzetten van sector overstijgende samenwerking voor het optimaliseren van hergebruik van data. Daarnaast kunnen voorstellen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het maken van impactanalyses of architectuurraamwerken of

500.000 euro beschikbaar

Het Bureau Informatieberaad Zorg heeft tot 17 december om alle voorstellen te beoordelen. Het zal vanaf dan aan de indieners terugkoppelen of hun voorstel is geselecteerd of niet. Het bureau heeft in totaal ongeveer 500.000 euro beschikbaar om geselecteerde voorstellen. Implementatie-adviseurs van ICTU helpen de geselecteerde koepelorganisaties bij de ontwikkeling en implementatie van de op outcomedoelen gerichte programma’s en activiteiten. De ondersteuning is in 2022 maximaal 400 uur per koepel. Tussen 2017 en 2020 zijn er al 17 van dergelijke opdrachten uitgevoerd.

Voor meer informatie of het indienen van projectvoorstellen, mail informatieberaadzorg@minvws.nl.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen