Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Innovatie partnerschap tussen Flevoziekenhuis en Philips

Het Flevoziekenhuis en Philips hebben een tienjarige Innovatie Partnership gesloten. Beide partijen willen innovatieve zorg realiseren in de regio Almere. Het ziekenhuis en de technologieleverancier committeren zich eraan om de komende jaren de zorg continu te verbeteren en te optimaliseren. Zo moet er onder meer toegewerkt worden aan het bieden van zorg waar die het meest effectief is. Op korte termijn worden projecten gestart voor patiëntenmonitoring en verbetering van trans- en extramurale zorg.

Tags

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Anita Arts, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis, stelt dat er de komende jaren steeds meer uitdagingen zijn voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Voorbeelden zijn meer mensen met meer chronische aandoeningen door vergrijzing, een tekort aan zorgpersoneel en stijgende zorgkosten. In Philips denkt het Flevoziekenhuis een toekomstbestendige partner gevonden te hebben voor innovatie om deze uitdagingen aan te pakken.

Zorg vernieuwen, betaalbaar houden

“Het Flevoziekenhuis biedt kwalitatief uitstekende zorg in – en wanneer dat kan – buiten het ziekenhuis. We willen onze patiënten beter bij de zorg betrekken, met behulp van technologische oplossingen. We werken nauw samen met alle partners in de zorgketen en in het bijzonder met onze alliantiepartners. Samen moeten we de zorg vernieuwen, maar ook betaalbaar houden.”

Henk Valk, CEO bij Philips Benelux, stelt dat de onderneming met zijn brede portfolio het Flevoziekenhuis kan helpen bij haar ambities en de uitdagingen waar zij voor staat. “In deze samenwerking gaan we als partners werken aan het realiseren van een toekomstbestendig ziekenhuis. Innovatie is het belangrijkste onderdeel, maar ook goede educatie, onderhoud en service van onze technologie is van enorm belang om goede patiëntenzorg te kunnen blijven leveren. In alle opzichten kunnen we elkaar versterken en helpen om de zorg te verbeteren, samenwerking is hierbij cruciaal en de toekomst.”

Vier doelen voor samenwerking

De samenwerking tussen de twee partijen heeft vier doelen:

  • Het realiseren van de strategische doelstelling ‘juiste zorg op de juiste plek’ met behulp van innovaties en een optimale inzet van (medische) technologie.
  • Het moderniseren van zorg en het daarvoor versterken van communicatie tussen het Flevoziekenhuis en haar patiënten en partners in de zorgketen .
  • De bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers vergroten door het ontzorgen van zorgprofessionals en het moderniseren van werkprocessen.
  • Kostenbesparing en het verbeteren van rendement van technologie.

Innovatie trans- en extramurale zorg

De komende tijd worden projecten gestart om patiëntenmonitoring in het ziekenhuis uit te breiden en om trans- en extramurale zorg beter te faciliteren. Iedere partij stelt een programmamanager aan. Onder leiding van deze managers gaan partijen aan de slag, met als doel (medische) technologie optimaal in te zetten om de zorg daarmee te verbeteren en te vernieuwen. Daarbij worden medewerkers ontzorgd. De partijen stellen jaarlijks een educatieplan op voor de kennisontwikkeling van zorgverleners en medisch technici in het ziekenhuis om zo de technologie van Philips optimaal en efficiënt in te kunnen zetten voor patiëntenzorg.

Kosten lager, inzichtelijker

Tijdens de looptijd van het contract is Philips voorkeursleverancier van beeldvormende medische systemen, zoals MR, CT, echografie en patiëntmonitoringssystemen. De aanschaf van apparatuur wordt georganiseerd via een meerjarenplan voor medische technologie om de kosten voor het ziekenhuis te verlagen en inzichtelijker te maken.

Het Flevoziekenhuis krijgt vroegtijdig inzicht in nieuwe oplossingen van Philips om zo te zorgen dat de juiste apparatuur op het juiste moment wordt aangeschaft. Het Flevoziekenhuis heeft de ambitie om nieuwe innovatieve oplossingen van Philips snel te kunnen gebruiken voor de zorg van patiënten en/of om de werkervaring van medewerkers te verbeteren.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen