Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Intentieverklaring Uniforme Dataset: doorbraak soepele data-uitwisseling

Brancheorganisaties in de zorg, zorgspecialisten, GS1 en medisch leveranciers hebben onlangs de Intentieverklaring Uniforme Dataset voor alle medische artikelen ondertekend. Zij willen zo toe naar het gebruik van een uniforme dataset binnen de standaard Global Data Synchronisation Network (GDSN). Het doel is om productinformatie soepel, correct en efficiënt uit te wisselen, een voorwaarde voor goede dienstverlening aan patiënten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Met uniforme data is de zorg efficiënter te maken, stelt GS1 Nederland, de organisatie achter standaarden zoals GDSN. Met een uniforme dataset in de hele zorgketen kunnen zorginstellingen en leveranciers de nu nog vaak inefficiënte data-uitwisselingsprocessen kunnen vereenvoudigen en stroomlijnen. Dat moet leiden tot tijdreductie bij alle deelnemende partijen en een betere patiëntveiligheid.

De huidige werkwijze tussen ketenpartijen in de zorg is dat zorginstellingen op uiteenlopende manieren productinformatie opvragen bij leveranciers. Vervolgens moeten leveranciers deze data in diverse formaten doorgeven aan zorginstellingen. Uiteindelijk moet ook de patiënt bepaalde gegevens kunnen inzien. De Intentieverklaring Uniforme Dataset gaat specifiek om gegevens in het kader van de Europese wetgeving MDR en IVDR , het Landelijk Implantaten Register (LIR) en Convenant Veilige Medische Technologie.

Uniforme dataset in GDSN

“Het is de intentie om deze uniforme dataset, dus alle velden, in 2022 op te nemen in de standaard GDSN”, vertelt Hans Lunenborg, Sectormanager Healthcare bij GS1. “Sommige velden zitten nu al in de GDSN standaard en de Nederlandse datapool GS1 Data Source en leveranciers kunnen ze invullen.” De dataset wordt volgens Lunenborg breed gedragen door de koepels van ziekenhuizen en privéklinieken. “Zowel de zorginstellingen als de leveranciers zijn betrokken. Dat is een voorwaarde voor succes.”

Stimulans voor de intentieverklaring was een eigen format waarin medisch leverancier Mediq verschillende typen vragen bundelde. Agnes Beek, QA manager bij Mediq hierover: “Wij zijn in feite een soort doorgeefluik en zagen een manier om het beantwoorden van vragen van zorginstellingen eenvoudiger te maken. Natuurlijk kunnen we productinformatie aanleveren, maar bij voorkeur wel op de initieel door ons bedachte manier. Sommige partijen hadden daar begrip voor, andere minder. Maar werken met verschillende formats is niet handig. Het kost veel tijd om soms wel honderden PDF’s handmatig te moeten vullen.”

Gemak en efficiency

Yolanda Bokking, overkoepelend proces- en datamanager bij Amsterdam UMC, verwacht dat het werken met de uniforme dataset veel gemak en efficiency brengt wanneer ziekenhuizen het als de standaard accepteren. “De data is er veelal wel, maar te versnipperd. Een uniforme dataset creëert uniformiteit in communicatie met leveranciers. Die communiceren vervolgens in één taal met alle zorginstellingen. Iedereen beschikt over dezelfde info. Alle partijen ontvangen een zelfde set aan data.”

De patiënt profiteert volgens Bokking uiteindelijk ook van eenduidige data. “Het leidt tot minder uitval, betere registratie en een patiënt die in zijn dossier over volledige info beschikt van de implantaten die hij of zij in het lichaam heeft. Een belangrijk bijeffect is dat je hiermee als zorginstellingen de regeldruk kunt verlagen.”

Kaders uniforme dataset

De intentieverklaring moet de neuzen van alle bij de NVZ, NFU, ZKN aangesloten zorginstellingen en de bij FHI, FME en Nefemed aangesloten fabrikanten, importeurs en distributeurs dezelfde kant op laten wijzen. Ook moet het document het gebruik en het kader vast laten stellen van een uniforme dataset voor alle medische artikelen die in Nederlandse zorginstellingen worden gebruikt. Lunenborg hierover: “We conformeren ons aan de uniforme dataset totdat deze volledig is opgenomen in GDSN. Deze velden worden geïntegreerd in het GS1 ECHO datamodel.”

Zodra ketenpartijen in de zorg de dataset breed adopteren, hopen de ondertekenaars op een reeks van verbeteringen, stelt Lunenborg: “Neem alleen al het up-to-date houden van data. Dat kost enorm veel werk, maar is wel de essentie van dit verhaal. Elke deelnemer aan de dataset moet andere deelnemers continu terugwijzen naar afspraken die zijn gemaakt. Slaag je daarin dan zijn de voordelen enorm. Niet alleen bij het uitwisselen van productdata, maar ook bij de factuurcontrole. Ziekenhuizen checken nu regeltje voor regeltje. Beschik je over goede masterdata dan is die controle zo gedaan.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen