Interactieve beslisboom digitale gegevensuitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg is al lang geen nieuwigheid meer. Steeds meer zorgaanbieders maken er gebruik van. Een van de belangrijkste factoren waar goed rekening mee gehouden moet worden is dat de procedures en (digitale) uitwisseling van gegevens voldoen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). In de toekomst komt daar de Wet digitale overheid (Wdo) bij. Een beslisboom maakt zorgaanbieders en ICT-leveranciers wegwijs.

Met de nieuwe interactieve beslisboom van het ministerie van VWS kunnen zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers eenvoudig bepalen hoe zij hun digitale diensten veilig, toegankelijk en betrouwbaar kunnen aanbieden aan patiënten. Zo zorgen zij ervoor dat het betrouwbaarheidsniveau van de aangeboden digitale middelen voldoet aan de aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), en straks ook de Wet digitale overheid (Wdo).

Het belang van digitale gegevensuitwisseling werd deze week nog eens extra benadrukt door NVZ, NFU en ZN. Zij stuurden gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer waarin zij pleiten voor een opt-outsysteem bij gegevensuitwisseling. Dit betekent dat betrokkenen niets hoeven te doen om mee te doen aan de regeling, maar wel de mogelijkheid hebben ervan af te zien.

Interactieve beslisboom

In de interactieve beslisboom van VWS is relevante wetgeving verwerkt en vertaald tot een handig hulpmiddel. Zo biedt het een overzicht van algemene- en zorg specifieke wetten waar zorgaanbieders mee te maken hebben of gaan krijgen. Behalve de reeds genoemde AVG en de Wdo, is in de beslisboom ook rekening gehouden met geldende voor Europese regels (eIDAS), de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Zorgaanbieders vinden in de interactieve beslisboom ook antwoorden op veel voorkomende vragen en adviezen omtrent de beveiligingseisen voor inlogmiddelen daar waar het gaat om het aanbieden van digitale zorgdiensten en gegevensuitwisseling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het antwoord op de vraag op welk niveau DigiD aangeboden moet worden wanneer patiënten online een vragenformulier moeten invullen als onderdeel van een behandeling. Daarnaast geeft de beslisboom ook antwoord op het beveiligingsniveau voor het maken van online afspraken of bij het (online) digitaal aanbieden van informatie over de behandeling via een patiëntenportaal.

Verder is de interactieve beslisboom ook bedoeld om inzicht te krijgen in wanneer al dan niet een erkend inlegmiddel vereist is. Tot slot wordt bij de antwoorden ook rekening gehouden met de consequentie van bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?