Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

InZicht-regeling aangepast en uitgebreid

De in september vorig jaar gepubliceerde regeling InZicht (Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg) is op enkele punten aangepast en donderdag 30 april opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant. Zo is de Basisgegevensset GGZ toegevoegd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Gisteren werd al bekend gemaakt dat de subsidieregeling heropend is en dat er nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden tot en met eind 2022. InZicht, een variant van stimuleringsprogramma VIPP voor de care-sector, ging in 2019 van start. Vorig jaar zijn er tien aanvragen ingediend, terwijl er in 16 Proeftuinen pilots zijn uitgevoerd op gebieden zoals eOverdracht, PGO en medicatieveiligheid.

Informatie zelden gedeeld

InZicht is gericht op zorgorganisaties in de care (VVT en Gehandicaptenzorg). Tot nu toe blijkt in de zorg, van ziekenhuis tot wijkverpleging, verpleeghuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, dat de noodzakelijke informatie wel wordt vastgelegd, maar zelden wordt gedeeld met de volgende zorgverlener in het zorgnetwerk van de cliënt (eOverdracht). Laat staan met de cliënt zelf (PGO).

De regeling heeft als doel om veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling te versnellen. Vanaf 2021 zal hiertoe waarschijnlijk ook een wettelijke verplichting gaan gelden. Dit jaar juli al gaat er een regeling in die burgers het recht geeft op een digitaal afschrift van hun medische gegevens.

MedMij verplicht

Een van de modules in InZicht is de module PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Dit is een verplichte module. Dat betekent dat de instellingen die subsidie aanvragen, hun ICT-systemen moeten laten aansluiten op de MedMij-standaarden. Het gaat in deze module om de uitwisseling van de BgLZ (Basisgegevens Langdurige Zorg) en PDF/A.

Nieuw is nu dat de BgGGZ (Basisgegevensset GGZ) is toegevoegd als extra, optionele gegevensset. GGZ-instellingen die geen gebruik kunnen van de ViPP GGZ regeling, kunnen zo ook mee doen aan InZicht. Voor GGZ-cliënten in de langdurige zorg is het volgens MedMijwenselijk om deze gegevensset op te nemen, die het beste aansluit op de zorg die aan deze doelgroep wordt geleverd.

Verlenging einddatum InZicht

Ten opzichte van de eerder gepubliceerde regeling is de einddatum met een jaar verlengd. De inschrijvers hebben hierdoor dus t/m 31 december 2022 tijd om de modules af te ronden. Deze aanpassing is meegenomen in de nieuwe versie van de regeling. Hiermee wordt ook de inschrijfdatum met een jaar verlengd (t/m 1 september 2021).

InZicht bestaat op dit moment uit 2 modules:

Module Ontsluiting naar een PGO. U gaat gestructureerd de gegevens uit de BgLZ of de BgGGZ ontsluiten via de PGO van uw cliënt. Daarnaast gaat u rapportages ongestructureerd ontsluiten naar de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van uw cliënt, gebruikmakend van het PDF/A formaat. Hierdoor kan de cliënt een PGO gebruiken. De implementatie van deze module is verplicht voor care-organisaties (organisaties die zorg verlenen op grond van de Wlz of wijkverpleging op grond van de Zvw of Wmo 2015). Uiteraard geldt de verplichting niet als uw organisatie al de BgLZ of BgGGZ en een PDF/A document kan ontsluiten naar een PGO.

Module eOverdracht. U gaat met zorgprofessionals elektronisch gegevens uitwisselen bij de verpleegkundige overdracht. Deze module is niet verplicht. Het aanvragen ervan kan alleen binnen een samenwerkingsverband. Dit is een aantal van ten minste drie zorgorganisaties, Daarvan minimaal twee care-organisaties (organisaties die zorg verlenen op grond van de Wlz of wijkverpleging op grond van de Zvw of de Wmo 2015) en minimaal één zogenoemde cure-organisatie (een organisatie die zorg levert op grond van de Zvw, geen organisatie is die wijkverpleging levert).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen