Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Juiste zorg op juiste plek meer verankerd in ziekenhuizen

Juiste zorg op de juiste plek is steeds meer verankerd in de organisatie van NVZ-leden. Dat blijkt uit de derde JuMP-scan onder 63 NVZ-ziekenhuisorganisaties. Zo geeft driekwart van de respondenten aan dat de ambities voor juiste zorg op de juiste plek zijn opgenomen in de organisatiestrategie. Met juiste zorg op de juiste plek zorgen ziekenhuizen en categorale instellingen dat patiënten ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare zorg blijven krijgen, op de plek en manier die het beste bij de patiënt past.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De NVZ ondersteunt de leden met het versnellen van juiste zorg op de juiste plek met het programma JuMP. De JuMP-scan is voor de derde keer uitgezet onder leden van de NVZ. 63 leden hebben de scan ingevuld. Met de JuMP-scan kunnen zorginstellingen meten welke thema’s goed zijn toegepast, en waar mogelijkheden liggen om juiste zorg op de juiste plek te versnellen. Op vrijwel alle thema’s zijn de resultaten gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Samenwerking Juiste zorg juiste plek

Juiste zorg op de juiste plek realiseren doen de ziekenhuizen ook steeds vaker met partners in de regio, zoals verpleeg-, verzorg- en thuiszorginstellingen (VVT) en huisartsen. Opvallend is volgens de NVZ de sterk toegenomen samenwerking met GGZ-instellingen en ook gemeenten sluiten steeds vaker aan. Gezamenlijk geven zij vanuit een regiovisie vorm aan juiste zorg op de juiste plek, waarbij preventie ook een steeds belangrijker rol krijgt.

Om de goede samenwerking in de regio te verzilveren, maken ziekenhuizen samen met zorgverzekeraars en andere aanbieders van zorg en welzijn regioplannen. Welke zorgvraag ligt er op tafel en hoe moet het zorgaanbod er in de komende jaren uitzien? De manier waarop en het tempo waarin dit gebeurt, verschilt per regio. In een aantal regio’s is al een concrete regio-aanpak opgesteld, anderen bevinden zich nog in de analyse- of prioriteringsfase.

In de scan is voor het eerst gevraagd naar de activiteiten en samenwerking op het gebied van preventie. Preventie is van groot belang om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Vaak wordt hierbij gekeken naar primaire preventie, het voorkómen van zorg. Maar heel belangrijk is ook het vroegtijdig opsporen van ziekte (secundaire preventie) en interventies gericht op sneller herstel of voorkómen van herhaling van ziekte (tertiaire preventie).

Veelal ingezet op e-health

Bij de ontwikkeling van JZOJP wordt gekeken naar acht bouwstenen: Leiderschap, Interne programma-organisatie, Professionals, Financiën, ICT-infrastructuur, Patiënt & populatie, Regiovisie, Stakeholders. De scores nemen toe, vooral bij leiderschap en programmaorganisatie. Regiovisie vormt een uitzondering. Van de acht bouwstenen is men het verst op leiderschap (3,4 op een schaal van 1-4). ICT-infrastructuur (2,1) en betrekken van professionals (2,3) blijven juist achter.

De interne programmaorganisatie rond JZOJP staat weer steviger, blijkt uit de scan. Ook op de bouwsteen leiderschap is vooruitgang te zien. Op regiovisie is een daling te zien. Ziekenhuizen zijn verder dan andere zorginstellingen op het gebied van ICT, patiënt en populatie en regiovisie. Net als vorig jaar wordt er veelal ingezet op e-health toepassingen zoals telemonitoring (7,3 op een schaal van 1-10). Er wordt ook steeds meer ingezet op intercollegiale teleconsultatie (7,2) en medisch specialistische zorg thuis 6,3). Preventie (primair en secundair scoren laag: 3,4 respectievelijk 5,2.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen