Kamerbrief Conny Helder: ‘Ondersteunende technologie sleutelfactor bij WOZO’

In juli 2022 stuurde Conny Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO) naar de Tweede Kamer. Eind december 2022 kwam er een aanhakende brief aan de Tweede Kamer, waarin staat dat de noodzaak om met dit programma aan de slag te gaan zeer urgent is. In de zeven pagina’s tellende brief wordt het integreren van ondersteunende zorgtechnologie voor ouderen expliciet aangewezen als een sleutelfactor voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Conny Helder laat in haar Kamerbrief blijken ongerust te zijn over de zorg voor ouderen nu en in de toekomst. WOZO wordt volgens haar zelfs iedere dag urgenter. ‘In WOZO is aangegeven dat de zorgvraag het aanbod zal gaan overtreffen en dit lijkt nu al werkelijkheid te worden. In het WOZO-programma hebben we drie uitgangspunten afgesproken waar die verandering uit gaat bestaan: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’

Tijdens het congres van ICT&health op 9 mei 2022 zei minister Conny Helder al: ‘Het momentum voor innovatie in de zorg  is nú’. Uit de latere Kamerbrief ‘Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO) van 4 juli 2022 blijkt al dat ze met name van de verdere digitalisering van de ouderenzorg in hoog tempo werk gaat maken. Uit de recente brief van december 2022 blijkt dat deze urgentie nog verder is toegenomen.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Explicieter dan ooit wijst ze in deze recente Kamerbrief op de essentiële rol die technologie in de toekomst in de ouderenzorg gaat en móét spelen. ‘Een sleutelfactor is de integratie van technologie in werkprocessen zodat dit tijd en menskracht bespaart. Door technologie onderdeel te maken van het proces van ondersteuning en zorg kan zowel de zelfredzaamheid van mensen worden versterkt, als de tijdsinzet van zorgverleners worden verminderd.’

Ze wijst hierbij onder meer op het belang van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ), ‘want TAZ geeft een belangrijke aanzet voor een transitie naar passende en arbeidsbesparende zorg. De inzet is ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor innovatieve werkvormen en technieken, voor het behoud van medewerkers en voor leren en ontwikkelen, zodat de sector zorg en welzijn een fijne sector is om in te (blijven) werken en waarbij een minder sterke groei van het aantal werknemers in zorg en welzijn nodig is.’

Kamerbrief benadrukt digitale richting

Concrete thema’s in het werkprogramma van WOZO zijn het bevorderen van zelfredzaamheid, wonen, bouw en toegang tot wonen in de Wlz, ondersteuning, zorg thuis, informele zorg én de  integratie van zorgtechnologie in werkprocessen. Helder benadrukt dat er op deze gebieden stappen gezet moeten worden, maar dat er ook al heel veel goede dingen gebeuren.

‘Het goede nieuws is dat er in de praktijk al op veel plekken al op een toekomstbestendige wijze wordt gewerkt. Ik ben nagegaan in welke mate deze (digitale) richting leeft in de praktijk door voorbeelden te vragen bij de diverse programma’s en partijen die helpen vernieuwingen in de praktijk te brengen. Sterke voorbeelden zijn: Juiste Zorg op de Juiste Plek c.q. Regiobeelden, Waardigheid en Trots, Academische werkplaatsen ouderenzorg, Innovatie en zorgvernieuwing, Netwerken Integrale Ouderenzorg, Samen Ouder Worden en ZonMw. Al deze mooie voorbeelden wijzen ons de weg naar de toekomst.’

IZA in samenhang met WOZO

Ze legt in de Kamerbrief ook uit hoe het WOZO programma, dat onder meer inzet op wonen en zorg voor ouderen, samenhangt met ander ingezet beleid zoals het IZA, dat op 16 september 2022 werd ondertekend. ‘De focus ligt in het IZA op de curatieve zorg, waar relevant worden ook de langdurige zorg, publieke gezondheid en het sociale domein betrokken. Passende zorg met de nadruk op gezondheid is het uitgangspunt. Inzet op gezondheid en welzijn en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen maakt hier onderdeel van uit en sluit aan bij het WOZO-programma’.

Om de ambities uit IZA waar te maken zijn er samenwerkingsprincipes met partijen vastgesteld en worden vanuit het akkoord acties toebedeeld aan partijen. Ook krijgt het opstellen van regiobeelden een impuls. Het is belangrijk dat de regiobeelden ‘zorgbreed’ van aard zijn.’

Minister Helder wijst in haar brief aan de Tweede Kamer niet alleen op het katalyseren van de transformatie in de ouderenzorg, maar gaat zelf óók vol op het gas. “In het eerste kwartaal van 2023 ga ik samen met EZK aan de slag om de verbinding te leggen tussen de missies van Gezondheid en Zorg (die zich meer richten op de lange termijn) en de acties die ik wil inzetten binnen het WOZO-programma”, vertelt ze. “Ik ben van mening dat het bedrijfsleven en de onderzoekswereld een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het WOZO-programma.’

Minister Conny Helder opent op 30 januari 2023 het ICT&health congres. Wil je ook aanwezig zijn, reserveer dan hier jouw entreeticket (gratis voor de zorg).

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Longrevalidatie thuismeten app
Thuismeten-app helpt bij longrevalidatie
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
Volg jij ons al?