Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kansen en uitdagingen voor digitalisering in de zorg

De mogelijkheden van de huidige technologische en digitale ontwikkelingen lijken eindeloos. Toch moeten we ervoor zorgdragen dat digitale innovatie op de juiste strategische wijze ingezet wordt binnen de zorg en farmaceutische industrie. Dat zegt Paul Hudson, CEO van Sanofi. Hij deelt zijn visie op digitalisering en de adoptie van nieuwe technologie zoals 5G, robots en Industry 4.0 in de zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Hoe ver de digitalisering nu al kan reiken? In november 2019 gebruikte een Italiaanse chirurg een virtual reality-headset om meer dan 100 kilometer van zijn locatie in Rome naar een operatiekamer in Terni te ‘reizen’. Hij ging daarmee toezicht houden op een laparoscopische procedure die in realtime werd uitgevoerd. De ‘reis’ verliep via de nieuwe digitale snelweg die 5G heet.

Door de snelheid, maar vooral de lage latency, van 5G kon de arts live beelden van de organen van de patiënt bekijken en inzoomen en rechtstreeks commentaar geven op het werk van de chirurgen in de operatiekamer. Dat was een mijlpaal voor de moderne geneeskunde. Maar het toonde ook aan hoe geavanceerde, digitale, technologie een bijdrage kan leveren aan de transformatie van de manier waarop we patiënten over de hele wereld kunnen bereiken en behandelen, aldus Hudson.

Dit soort innovaties komt steeds vaker voor en het is duidelijk dat technologie de manier waarop we voor patiënten over de hele wereld zorgen gaat veranderen. Van preventie en diagnose tot behandeling en verder. Het stelt de gezondheidszorg in staat om dichter bij het halen van twee ambitieuze en belangrijke doelen te komen; gepersonaliseerde geneeskunde en geoptimaliseerde bevolkingsgezondheid.

Digitalisering van R&D

Digitale technologie heeft ook de potentie om de R&D en productie van medicijnen fundamenteel veranderen. Zo werkt in een laboratorium in Cambridge, Massachusetts, een robot 24 uur per dag aan het synthetiseren van 200 eiwitten. Een taak die tot voor kort door mensenhanden gedaan werd, veel langer duurde en met meer kansen op fouten. Een goed voorbeeld waarbij technologie wordt omarmd om tijdrovende, repetitieve taken van mensen over te nemen. Mensen die vervolgens ingezet kunnen worden om complexer en waardevoller werk te verrichten.

Deze vorm van digitalisering duit ook steeds vaker op in de onderzoeks- en ontwikkelfase van nieuwe geneesmiddelen. En een ontwikkeling die ons in staat zal stellen ziekten beter te begrijpen wat tot een snellere doorbraak op het gebied van medicatie en behandeling kan leiden.

Slimme productie

Het sneller en efficiënter ontwikkelen van behandelingen is slechts de eerste stap. Op dit moment staan ​​we aan het begin van een beweging die de huidige productiesystemen zal verbeteren. Die hebben nu nog moeite gelijke tred te houden met de eisen op het gebied van volume- en complexiteit. Door geavanceerde technologie te gebruiken en efficiëntie en flexibiliteit verhogende gegevens te gebruiken die nodig zijn om te reageren op snel veranderende behoeften van patiënten, kunnen ‘slimme’ fabrieken de productie- en distributieprocessen aan de R&D te koppelen.

Ook kunnen de slimme fabrieken sneller schakelen tussen verschillende productieprocessen. Dat beperkt de vertraging in productietijden waardoor dde weg wordt vrijgemaakt voor een efficiëntere commercialisering van levensreddende behandelingen. Onderzoek toont aan dat deze manier van produceren de productiviteit met 160 procent kan verhogen, en de output zelfs met 200 procent. Daarnaast kunnen de kosten maximaal 40 procent dalen en zijn slimme fabrieken 50 procent energie-efficiënter, met minder uitstoot en minder milieuschade.

Goede digitale basis, omscholing en delen

Om bovengestelde resultaten te behalen als de farmaceutische industrie de basis moeten leggen die nodig is voor digitaal succes. Om deze basis te bouwen, moeten we ervoor zorgen dat er vier dingen gebeuren. Ten eerste moeten we R&D werknemers omscholen met de vaardigheden die ze nodig hebben om naast nieuwe technologieën te werken. Ten tweede moeten medewerkers van de fabrieksvloer oude werkwijzen ‘afleren’ zodat ze de samenwerking tussen ‘mens en machine’ omarmen.

Om deze eerste twee veranderingen te laten slagen moet, ten derde, onder werknemers een breed draagvlak gecreëerd worden. Daartoe behoren onder andere het wegnemen van de angst om te veranderen en digitalisering en Industry 4.0 te omarmen. Tot slot moeten we een sectorbrede denkwijze omarmen die samenwerking ziet als het nieuwe pad naar innovatie. Als we niet samenwerken en essentiële tools zoals data, nieuwe hulpmiddelen, ervaringen van pilots, met elkaar delen, dan verliest iedereen. Omgekeerd, als we al deze dingen doen, wint iedereen, vooral patiënten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen