Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

KNMG biedt richtlijnen voor opnemen artsgesprekken

Artsenfederatie KNMG biedt op zijn website richtlijnen met betrekking het opnemen van gesprekken met huisartsen. Hoewel patiënten wettelijk gezien gesprekken met hun huisarts mogen opnemen, leven er bij huisartsten zorgen omtrent de opname via sociale media en verstoring van de vertrouwensrelatie. Om die reden biedt het KNMG enkele praktische adviezen om met dergelijke situaties om te gaan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Op zijn website laat het KNMG weten artsen te willen ondersteunen bij de juiste integegratie van het opnemen van gesprekken in de praktijk en geeft de organisatie handreikingen aan voor het opstellen van regels en hoe hiermee om te gaan.

Uit onderzoek (2016) onder het KNMG Artsenpanel, uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2, blijkt dat circa 35 procent van de ondervraagden aangeeft dat er daadwerkelijk één of meerdere gesprekken met hen zijn opgenomen. Patiënten nemen bijvoorbeeld gesprekken op om te voorkomen dat zij besproken zaken vergeten wanneer zij weer thuis zijn. Daarnaast kunnen opnames leiden tot een verminderd aantal vervolgvragen en -consulten, maar evengoed tot gerichte vervolgvragen.

Verder komt naar voren dat patiënten wel eens ongevraagd opnames van een gesprek maakten, maar veelal gebeurde dit eenmalig. De artsen is ook gevraagd of zij in het afgelopen kalenderjaar een toename hebben geconstateerd van het aantal verzoeken. Meer dan de helft zegt zo’n stijging niet te hebben gezien.

Heldere afspraken op individueel niveau

Het KNMG stelt dat een hoop onduidelijkheid kan worden weggenomen door open, uitnodigende communicatie met de patiënt. Daarvoor geeft de organisaties enkele praktische tips. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een aankondiging in de wachtkamer dat geluidsopnames zijn toegestaan, maar dat het prettig is dit vooraf te melden.

Vervolgens kan samen worden bekeken welke behoefte de patiënt heeft en welke manier van informatieoverdracht hier het beste bij past. Zo kan de arts voorstellen aan het eind van een gesprek een samenvatting te geven die kan worden opgenomen.

Indien er sprake is van verspreiding van opnames via sociale media dan is sowieso toestemming van de huisarts nodig. Voor het maken van geluidsopnames bij groepsconsulten is toestemming van alle deelnemende patiënten nodig en geluidsopnames van consulten met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen vragen extra aandacht, stelt het KNMG.

Patiëntenfederatie blij met richtlijnen

Patiëntenfederatie Nederland toonde zich verheugd met de richtlijnen van het KNMG. “Het kan goed zijn als dokter en patiënt samen besluiten om het gesprek op te nemen. Zeker als het gaat om moeilijke informatie of als je slecht nieuws verwacht te krijgen. Dan kan het helpen als je het gesprek later thuis nog eens in alle rust kunt beluisteren”, aldus directeur Dianda Veldman.

Oud minister Schippers benadrukte in 2016 via een brief aan de Tweede Kamer dat patiënten het recht hebben opnames te maken en dat ze dit toejuicht.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen