KNMG biedt richtlijnen voor opnemen artsgesprekken

Artsenfederatie KNMG biedt op zijn website richtlijnen met betrekking het opnemen van gesprekken met huisartsen. Hoewel patiënten wettelijk gezien gesprekken met hun huisarts mogen opnemen, leven er bij huisartsten zorgen omtrent de opname via sociale media en verstoring van de vertrouwensrelatie. Om die reden biedt het KNMG enkele praktische adviezen om met dergelijke situaties om te gaan.

Op zijn website laat het KNMG weten artsen te willen ondersteunen bij de juiste integegratie van het opnemen van gesprekken in de praktijk en geeft de organisatie handreikingen aan voor het opstellen van regels en hoe hiermee om te gaan.

Uit onderzoek (2016) onder het KNMG Artsenpanel, uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2, blijkt dat circa 35 procent van de ondervraagden aangeeft dat er daadwerkelijk één of meerdere gesprekken met hen zijn opgenomen. Patiënten nemen bijvoorbeeld gesprekken op om te voorkomen dat zij besproken zaken vergeten wanneer zij weer thuis zijn. Daarnaast kunnen opnames leiden tot een verminderd aantal vervolgvragen en -consulten, maar evengoed tot gerichte vervolgvragen.

Verder komt naar voren dat patiënten wel eens ongevraagd opnames van een gesprek maakten, maar veelal gebeurde dit eenmalig. De artsen is ook gevraagd of zij in het afgelopen kalenderjaar een toename hebben geconstateerd van het aantal verzoeken. Meer dan de helft zegt zo’n stijging niet te hebben gezien.

Heldere afspraken op individueel niveau

Het KNMG stelt dat een hoop onduidelijkheid kan worden weggenomen door open, uitnodigende communicatie met de patiënt. Daarvoor geeft de organisaties enkele praktische tips. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een aankondiging in de wachtkamer dat geluidsopnames zijn toegestaan, maar dat het prettig is dit vooraf te melden.

Vervolgens kan samen worden bekeken welke behoefte de patiënt heeft en welke manier van informatieoverdracht hier het beste bij past. Zo kan de arts voorstellen aan het eind van een gesprek een samenvatting te geven die kan worden opgenomen.

Indien er sprake is van verspreiding van opnames via sociale media dan is sowieso toestemming van de huisarts nodig. Voor het maken van geluidsopnames bij groepsconsulten is toestemming van alle deelnemende patiënten nodig en geluidsopnames van consulten met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen vragen extra aandacht, stelt het KNMG.

Patiëntenfederatie blij met richtlijnen

Patiëntenfederatie Nederland toonde zich verheugd met de richtlijnen van het KNMG. “Het kan goed zijn als dokter en patiënt samen besluiten om het gesprek op te nemen. Zeker als het gaat om moeilijke informatie of als je slecht nieuws verwacht te krijgen. Dan kan het helpen als je het gesprek later thuis nog eens in alle rust kunt beluisteren”, aldus directeur Dianda Veldman.

Oud minister Schippers benadrukte in 2016 via een brief aan de Tweede Kamer dat patiënten het recht hebben opnames te maken en dat ze dit toejuicht.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?