KNMG: ruimte benutten voor delen medische informatie

Voor de veiligheid van patiënten met een ernstige psychische aandoening en hun omgeving is meer gegevensuitwisseling in de zorg nodig, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook de KNMG wil dat artsen de bestaande ruimte voor het delen van medische informatie benutten, maar de afweging van bijbehorende risico's is vaak complex.

De oproep van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid staat in het recent verschenen rapport ‘Zorg voor Veiligheid, Veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening’. De raad concludeert dat de zorg gefragmenteerd is en dat betere gegevensuitwisseling zou helpen, maar dat artsen zich geremd voelen in het delen van informatie.

De KNMG vindt het cruciaal dat informatie gedeeld wordt als dit nodig is. “Die ruimte voor uitwisseling van patiëntgegevens is er ook. Deze is reeds vastgelegd in diverse handreikingen over gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden en in de bemoeizorg. De KNMG vindt het belangrijk dat artsen die ruimte ook benutten”, zegt KNMG-voorzitter René Héman.

‘Complexe puzzel’

Tegelijk leidt volgens de KNMG meer uitwisseling van patiëntgegevens tussen hulpverleners niet automatisch tot een veiligere samenleving. Uitwisseling van patiëntgegevens kan helpen, maar kan ook een averechts effect hebben, vindt Héman. “Als arts wil je het vertrouwen van de patiënt behouden. Je wil voorkomen dat mensen met een psychiatrische aandoening uit angst voor deze gegevensuitwisseling zorg gaan mijden. Ook dát kan grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.”

De KNMG stelt dat zorgverleners soms in complexe situaties terecht komen waarbij zij moeten afwegen of zij het beroepsgeheim moeten doorbreken en informatie moeten delen. De KNMG spreekt hier over een ‘complexe puzzel’ waar de organisatie naar eigen zeggen veel vragen over krijgt bij de Artseninfolijn en artsen in ondersteunt met bijvoorbeeld de Wegwijzer Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden en de Handreiking Gegevensuitwisseling bij bemoeizorg.

Wettelijk geregeld Patiëntgeheim

Begin dit jaar pleitte De Patiëntenfederatie nog voor een wettelijk geregeld Patiëntgeheim. De organisatie vindt het essentieel dat patiënten zelf beschikken over hun eigen medische data. Die gegevens zouden even goed beschermd moeten zijn wanneer patiënten zelf hun gegevens beheren. Nu is dat niet het geval. In de praktijk zijn patiënten bovendien vaak afhankelijk van maatschappelijke instanties om een voorziening aan te vragen. Daarvoor zullen soms ook medische gegevens moeten worden verstrekt.

De KNMG liet destijds weten de verkenning van dit Patiëntgeheim te ondersteunen, Zeker met het oog op de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo), waarbij patiënten online zelf gegevens beheren en de druk die zij soms ervaren om medische gegevens te delen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?