Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
10 november 2017
Artikel delen

KNMP, NVZA tevreden aanpak VWS leidraad overdracht medicatiegegevens

De apothekerskoepelorganisatie KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht Medicatiegegevens in de keten’ ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde in juni 2017 wegens een aantal knelpunten. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwe leidraad vervangt een verouderde versie uit 2008 en moet per 2019 ingaan. KNMP en brancheorganisatie NVZA (ziekenhuisapothekers) onderschrijven deze leidraad inhoudelijk, maar constateren nog steeds een aantal knelpunten. Het gaat daarbij om 1) De implementatie van de leidraad, met name uitvoerbaarheid, haalbaarheid, ontwikkeling/status ICT-infrastructuur, facilitering; en 2) De status van de leidraad in relatie tot de handhaving ervan door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ).

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft nu laten weten de verantwoordelijkheid voor een spoedige start van het implementatietraject op zich te nemen en daarmee ook de beide knelpunten aan te willen pakken.

KNMP en NVZA zijn in het proces rondom de vernieuwing van de uit 2008 stammende leidraad samen opgetrokken. Het is volgens de twee stakeholders goed dat VWS de rol van implementatie oppakt. Het is belangrijk dat alle partijen, zoals apothekers en voorschrijvers, hun verantwoordelijkheid nemen in dit traject.

Vertraging conceptrichtlijn

De conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ liep vertraging op omdat de laatste conceptversie van april 2017 nog te veel knelpunten bevatte, waardoor de KNMP en de NVZA de richtlijn nog niet konden autoriseren. In november 2016 kregen leden van de KNMP en NVZA de gelegenheid commentaar te geven op de conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. De verzamelde commentaren werden een maand later aangeboden aan het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS).

De herziene richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ legt de nadruk op de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners en zorgaanbieders en erkent de rol van de patiënt in het overdrachtsproces. Patiëntveiligheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten bij deze herziening.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen