Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Koploperstraject VIPP bij mProve-ziekenhuizen krijgt vervolg

Het VIPP-koploperstraject van vijf in het netwerk mProve verenigde ziekenhuizen heeft duidelijke resultaten opgeleverd. Zo zijn er door de uitwisseling van kennis en lessons learned over het mProve-programma voor laaggeletterden goede resultaten behaald. Wel bleek de subsidieverantwoording veel administratielasten mee te brengen. De in mProve samenwerkende ziekenhuizen geven het koploperstraject in 2021 een vervolg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om samenwerking tussen deelnemers aan het digitale stimuleringsprogramma VIPP te bevorderen, is er een koploperssubsidie. Minimaal vier ziekenhuizen konden voor een koploperstraject samen subsidie aanvragen. Die is voor activiteiten, bedoeld om kennis te delen bij uitvoering van de VIPP-programma’s Patiënt & Informatie en Patiënt en Medicatie. Het koploperziekenhuis vroeg daarbij de subsidie aan, mede namens minimaal drie andere VIPP-deelnemers.

Leren van elkaar in koploperstraject

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is één van deze koploperziekenhuizen. Samen met Albert Schweitzer, Isala, Maxima medisch Centrum en Rijnstate Arnhem is het JBZ het traject ingegaan. Doel was te leren van elkaars ‘lessons learned’ en voorkomen dat het wiel telkens opnieuw moest worden uitgevonden, vertelt Ellen Vos, projectleider bij het JBZ.

Ze benadrukt dat dit gelukt is. “Alle ziekenhuizen hebben de VIPP-doelstellingen behaald. Er is een mooie verbinding tot stand gebracht en er zijn prachtige resultaten opgeleverd. Er is veel kennis gedeeld en enthousiaste collega’s en patiënten hebben ervaringen gedeeld via blogs, vlogs, films, podcast en webinars.”

Resultaten samenwerking

De resultaten van de samenwerking binnen het koploperstraject leverde een aantal resultaten op:

  • 4 blauwdrukken met instructies over hoe je kunt bloggen, vloggen, filmen en webinars maken.
  • 37 blogs en artikelen, 16 vlogs, 12 films, 1 podcast en 5 webinars. Zoals een video over inloggen op MijnJBZ.nl.
  • 28 lessons learned middelen in de vorm van artikelen, presentaties, posters, filmpjes etc. Zoals een video over de DigiD-machtiging.
  • Veel verbindingen zijn gelegd tussen de ziekenhuizen.

Alle betrokkenen bij het traject hebben volgens Vos gezien dat het de partners veel opgeleverd heeft voor wat betreft de verbinding: ze weten elkaar te vinden, er zijn tastbare resultaten, nieuwe vormen van media zijn ontwikkeld en behoefte en kennis is bij elkaar gebracht. “Ook hebben we mProve verder op de kaart gezet”, stelt Vos, die ook een kanttekening plaatst: “De subsidieverantwoording bracht wel veel administratie met zich mee, met name voor de subsidieaanvrager.”

De bestuurders van de mProve-ziekenhuizen vertellen wat zij hebben geleerd van het VIPP-koploperstraject

Vervolg binnen werkgroep zorgportalen

Het komende jaar krijgt het VIPP-koploperstraject binnen mProve een vervolg als ‘werkgroep zorgportalen’. De volgende doelstelling is: het portaalgebruik blijven stimuleren, door met de vijf deel-initiatieven kennis te gaan delen en de verbinding te zoeken.

  • Inrichten en inzetten van dashboards rondom het monitoren van portaalgebruik.
  • Optimalisatie en uniformiseren polikliniek proces (papierloos werken).
  • Portaal inrichting door Functioneel Beheer.
  • VIPP 5 (onder voorbehoud), de opvolger van VIPP 1 en 2.
  • Communicatie gericht op stimuleren van gebruik van portaal naar patiënt. Gebruik portaal door zorgprofessional, communicatie gericht op stimuleren van gedrag en gebruik van middelen.

Drie koplopertrajecten VIPP

In totaal zijn er drie koplopertrajecten geweest. Het Maastricht UMC+ (mede namens Gelre ziekenhuizen, Ziekenhuis Amstelland, Flevoziekenhuis en Zuyderland MC) en het Medisch Centrum Leeuwarden (mede namens Nij Smellinghe Drachten, Antonius Ziekenhuis Sneek, Revalidatie Friesland en Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen). Zij hebben zich via een koploperstraject ingezet op kennisdeling om de VIPP-doelen te realiseren.

De extra stimulering via de koplopertrajecten heeft in alle gevallen positief bijgedragen aan het realiseren van de VIPP-doelen. Wel is de deelname beperkt gebleven als gevolg van de subsidieverantwoordingslasten. Betrokkenen van deelnemende instellingen hebben ook veel gebruik gemaakt van het platform Kennisnet om kennis te delen.

MProve voor laaggeletterden

Mprove werd opgericht in mei 2017 en had als doel de zorgbeleving van de patiënt te verbeteren, moeilijke informatie met behulp van beeldverhalen toegankelijk te maken voor laaggeletterden en het bieden van merkbaar betere zorg. Het Zuyderland Medisch Centrum is onlangs als zesde ziekenhuis toegetreden tot mProve.

Binnen mProve werken de ziekenhuizen samen aan projecten die ze individueel niet direct kunnen realiseren. Inmiddels beslaat het netwerk drie thema’s voor samenwerking: kwaliteit van de zorg, organisatie van de zorg en samen beter. Laaggeletterdheid is daarnaast een van de acht projectgebieden.

Het mProve-netwerk kwam de afgelopen jaren met diverse initiatieven om laaggeletterden te helpen lees- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen. Een voorbeeld is bewustwordingscampagne ‘Taal maakt gezonder’. In 2018 werd dit gevolgd door een beeldverhaal-programma. Het doel van het beeldverhaal is om moeilijk begrijpbare informatie toegankelijk te maken voor de circa 2,5 miljoen mensen in Nederland met lees-, schrijf- en rekenproblemen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen