Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
27 oktober 2020
Artikel delen

Koppeling EPIC en online platform voor reguliere zorg

Met de oplopende corona besmettingen hebben veel ziekenhuizen al moeten besluiten de reguliere zorg tijdelijk weer, deels, af te schalen. Het OLVG ziekenhuis en Sananet willen die beslissing voor zijn zodat de reguliere zorg zoveel mogelijk, waar nodig op afstand, kan worden voortgezet. Daarvoor is een koppeling gerealiseerd tussen het het EPD van EPIC en het online platform van Sananet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Dankzij deze koppeling kunnen chronische patiënten van het OLVG versneld aangemeld worden op het platform van Sananet voor het gebruik van de SanaCoach. Het platform en de online coach zorgen ervoor dat het aantal bezoeken aan poliklinieken en ziekenhuisopnames bij chronische patiënten beperkt wordt. Daarom is het van belang dat chronische patiënten snel, en in grote getale, aangemeld kunnen worden zodat de reguliere zorg voor hen zoveel mogelijk voortgezet kan worden.

Reguliere zorg op afstand

Met de koppeling tussen EPIC en Sananet kunnen verpleegkundigen en medisch specialisten van het OLVG via het EPD direct de gezondheidsinformatie inzien die patiënten via de SamaCoach doorgeven. Het systeem kan door middel van slimme algoritmes een eventuele verslechtering bij een patiënt vroegtijdig signaleren en ervoor zorgen dat de behandelaars daar direct op kunnen anticiperen.

Doordat patiënten dagelijks, op afstand, in de gaten gehouden worden, zullen ziekenhuisbezoeken alleen nog plaatsvinden wanneer de medische situatie daar om vraagt. Juist nu, tijdens de tweede coronagolf, is het van belang dat onnodige ziekenhuisbezoeken zoveel mogelijk beperkt worden. Niet alleen vanwege de mogelijke kans op een besmetting, maar vooral ook omdat de werkdruk in de ziekenhuizen, door de stijgende COVID-19 opnames, weer fors toeneemt.

Ook voor andere EPD’s

De koppeling die OLVG en Sananet gerealiseerd hebben tussen EPIC en het online Sananet platform, is ook beschikbaar voor HiX en SAP. Daarmee wordt een mogelijke oplossing geboden om de reguliere zorg zoveel mogelijk voort te kunnen zetten.

OLVG en Sananet weken al langere tijd samen bij de ontwikkeling en implementatie van e-health oplossingen voor het op afstand monitoren monitoren van patiënten. Zo krijgen al bijna 650 COPD-patiënten thuis ondersteuning bij het monitoren van COPD via de digitale SanaCoach. En het OLVG is ook niet het enige ziekenhuis dat het belang inziet van zorg-op-afstand en thuis monitoring. In 2019 besloot het Isala om meer gebruik te gaan maken van de SanaCoach zodat artsen en patiënten op afstand contact kunnen leggen.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen